Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Barnen får betala för blått slag mot kulturskolan”

Få har undgått de kraftiga nedskärningar Moderaterna och Kristdemokraterna gör på kulturområdet. 213 miljoner mindre innebär att samtliga statliga museer från och med årsskiftet kommer att behöva ta ut avgifter, men det som upprör mest är att man låter skattesänkningar gå före barns rätt till en meningsfull fritid.

Publicerad: 13 december 2018, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ojämlikheten kommer att öka och detta på bekostnad av barnen.”

Foto: Aleksei Semykin/Colourbox


Ämnen i artikeln:

KulturskolaModeraternaKristdemokraternaSverigedemokraternaJämlikhetKlassfrågorBudget 2019

Fastän de kulturpolitiska målen anger att barn och ungas rätt till kultur särskilt behöver uppmärksammas, minskar Moderaterna och Kristdemokraterna med hjälp av Sverigedemokraterna, kulturskolans utvecklingsbidrag med 100 miljoner kronor. Den kommunala musik- och kulturskolan är en grundbult i den socialdemokratiska kulturpolitiken och tillkom för att motverka barns begränsningar till estetik och kultur.

Alla skulle, oavsett livsförutsättningar och var i landet man bodde, få lära sig spela ett instrument. Sedan de första kommunala musikskolorna startade på 1940-talet har verksamheten växt och breddats till andra konstuttryck såsom dans, teater och bildkonst.

I propositionenEn kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna” beskrivs vilken betydelse kulturskolan har för våra barn och unga, för vårt samhälle samt för Sveriges kulturliv. Fastän verksamheten främst finansieras på kommunal nivå så har den kommit att bli en nationell angelägenhet.

Förra mandatperioden infördes därför ett nationellt utvecklingsbidrag. Kommunerna skulle ges möjlighet att söka medel för att vidga utbudet, nå nya barngrupper i socioekonomiskt svaga bostadsområden och genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning. Reformen var starkt efterfrågad när den infördes vilket resulterade i att hela 85 procent av landets kommuner år 2016 hade sökt bidraget för att utveckla och tillgängliggöra kulturskolan.

I en tid av ökad ojämlikhet, skolsegregation och brist på verksamheter för barn och unga väljer M och KD, med hjälp av SD, att ytterligare dra ner på verksamheter för barn. Motiveringen är att utvecklingsstödet till kulturskolan är ”för kostsamt och ineffektivt”. Vi kan konstatera att det inte ligger någon som helst sanning i att bidraget är ineffektivt sett till att över 260 kommuner tar del av det. Men för tre partier som vill premiera inkomsttagare som tjänar över 40 000 kronor i månaden, blir förstås anslaget kostsamt.

K, M och SD:s ekonomiska politik är tydlig. Ojämlikheten kommer att öka och detta på bekostnad av barnen.

Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson, ledamot (S) kulturutskottet

Anna Wallentheim, ledamot (S) kulturutskottet

Åsa Karlsson, ledamot (S) kulturutskottet

Lars Mejern Larsson, ledamot (S) kulturutskottet

Hans Hoff, ledamot (S) kulturutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev