tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Barn med synfel ska inte hamna i lotteri

Det är hög tid att modernisera det svenska systemet kring barns glasögon. Alla minderåriga med synfel måste få ordentlig hjälp, oavsett var i Sverige de bor och hur gamla de är. Berörda politiker har i många år haft svårt att fatta beslut i rätt riktning.

Publicerad: 26 juni 2014, 07:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BarnfattigdomRegionalpolitikBarnskyddBudgetförhandling

Vår färska kartläggning av svenska landstings subventioner av barns glasögon visar att man fortfarande måste bo i ”rätt” region och vara i ”rätt” ålder för att få kostnadsfria glasögon. På de flesta håll är regionen tämligen generös med glasögonstöd till barn i förskoleåldern, men när man fyllt åtta blir det generellt sett tuffare att ha synfel. Detta trots att de som berörs är skolbarn med ett odiskutabelt behov av god syn för att hänga med i undervisningen.

Majblommans nya kartläggning bekräftar vad Socialstyrelsen på regeringens uppdrag kom fram till i sin rapport från förra året. Regelverket för barns glasögon varierar från landsting till landsting, och det behövs en gemensam översyn och samordning för att ge alla barn i Sverige likvärdiga förutsättningar.

En föreställning som spökar när skolbarn nekas glasögonbidrag är den daterade uppfattningen att synutvecklingen fullbordas i åttaårsåldern. I dag konstaterar medicinskt sakkunniga att vissa barns synutveckling kan pågå längre. Om regionerna ska använda en åldersgräns över huvud taget borde den höjas till tio år, vilket också skett på sina håll.

Vidare menar vi på Majblomman att de synfel som äldre barn typiskt sett dras med rimligen måste berättiga dem till glasögon som hjälpmedel. Kort sagt är det vår uppfattning att alla barn med synfel ska ha rätt till glasögon som hjälpmedel. Varför åldrad forskning och eventuellt optikerbranschens gamla rön tillåts prägla regelverk i ett stort antal landsting är oklart. Och givetvis är det inte önskvärt.

När vi på Majblomman genomfört vår senaste kartläggning har vi slagits av att många enskilda politiker delar Majblommans uppfattning om barnglasögon, utan att få gehör. Vi hoppas att dessa personer ansluter sig till vårt initiativ #glasögonuppropet på sociala medier – inte minst Instagram där vi följs av många, engagerade skolbarn.

Under vår kartläggning har vi samtidigt kunnat läsa mellan raderna att vissa landsting kommit fram till sina subventionsregler vid förhandlingsbordet. Politiker har bekräftat att motioner med barnperspektiv ratats för att de kommer från opponenter.

Det som avgjort vilken hjälp barn i regionen får har med andra ord inte varit barns behov utan ett budgettänkande och i vissa fall politisk prestige. Det är beklagligt och det har också föranlett oss att ta fram ett verktyg som landstingspolitiker kan använda för att beräkna vilka belopp man träter om vid det regionala förhandlingsbordet. Med hjälp av beräkningsverktyget kan beslutsfattare få svart på vitt hur ”dyrt” det skulle vara för hemmalandstinget att investera i barns syn.

Vi på Majblomman menar att kostnader för barns glasögon måste betraktas som en investering i barns hälsa och utbildning. Att förenkla och samordna regelverk och administration skulle inte bara gynna barn i ekonomisk utsatthet över hela landet, utan också rendera i samhälleliga vinster på långsikt.

Det ska sägas att viss utveckling skett sedan vi började belysa de problem som drabbar barn vars föräldrar inte har råd med glasögon. Flera regioner har påbörjat reformer, som exempelvis Stockholms landsting. Tills nyligen fanns där inga glasögonsubventioner till barn över huvud taget.

Men än är vi inte i hamn. Målet måste vara likvärdiga riktlinjer och villkor över hela landet, så att barn med synfel slipper hamna i ett ofrivilligt hälsolotteri.

Lena Holm, generalsekreterare Majblommans Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev