Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Bakom varje tom skolbänk en unik problematik”

Skolfrånvaro är ett allvarligt problem som skolorna behöver arbeta aktivt med. Men att samla in nationell statistik över frånvaro, som regeringens utredare föreslår, är inte en del av lösningen. Bakom varje tom skolbänk döljer sig en problematik som är unik för den enskilde eleven. Skolan behöver fokusera sina insatser på varje elev.

Publicerad: 24 augusti 2017, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Skolan behöver fokusera sina insatser på varje elev”.

Foto: Anna Rut Fridholm


Ämnen i artikeln:

EleverElevhälsa

REPLIK När insatser för att motverka skolfrånvaro diskuteras måste vi fråga oss vilka insatser som gör mest nytta. Insamling av nationell statistik riskerar att skapa ännu mer administration för skolorna och flytta fokus från nödvändiga åtgärder.

Varje gång vi funderar på att samla in statistik på ett nytt område så frågar vi oss om det är till gagn för eleverna och skolan och om det leder till ytterligare arbetsbörda för skolorna. När det gäller nationell statistik om frånvaro bedömer vi att nackdelarna överväger.

Regeringens utredare hävdar att det inte skulle medföra några problem för skolorna att rapportera in uppgifter till nationell statistik. Vi delar inte den uppfattningen utan ser att skolors och kommuners rutiner och system skulle behöva anpassas för att statistiken ska bli tillförlitlig. Även det riskerar att ta resurser från skolorna, från lärarna och från eleverna som behöver stöd.

Regeringens utredare skriver vidare att det är viktigt att få syn på elever med omfattande frånvaro. Vi delar naturligtvis den uppfattningen men nationell statistik bidrar inte till att identifiera den enskilde elevens frånvaro. Att arbeta för att motverka frånvaro är något som måste ske lokalt på skolan, i kontakter med varje enskild elev. För att få tillbaka eleven till skolan är det dessutom viktigt med så snabba åtgärder som möjligt, men nationell statistik samlas bara in en eller högst två gånger per år.

Skolorna har redan i dag ett uttalat uppdrag att arbeta aktivt med att motverka frånvaro. För att stötta skolorna i det arbetet bidrar Skolverket med kunskap, till exempel Allmänna råd och andra vägledningar. Fokus ligger på hur skolorna kan arbeta för att lösa situationen för den enskilde eleven. Vi vill lägga våra resurser på att utveckla det arbetet. Ett uppdrag att föra nationell statistik riskerar att ta resurser och fokus från det arbete som på riktigt kan göra skillnad för den enskilde eleven med frånvaroproblem.

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket

Eva Durhan, chef Skolverkets Analysavdelning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EleverElevhälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev