Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Åtta punkter som ska ge oss bättre lärare

Skickliga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för bra resultat i skolan. Därför måste de vara i fokus när vi nu satsar för framtidens skola, skriver Maria Stockhaus (M) och Ingela Gardner Sundström (M) som företräder Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Publicerad: 28 juni 2012, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareLönebildning

Vi måste gemensamt anstränga oss för att locka de allra bästa till läraryrket. För lärare är ett framtidsjobb. Den svenska skolan behöver rekrytera 50 000 nya lärare de närmaste tio åren. Och även om intresset för lärarutbildningarna nu ökar igen kan det på vissa skolor och i vissa ämnen bli en utmaning. Så här vill vi göra:

1. Skapa bättre karriärmöjligheter. Några steg har redan tagits. Flera kommuner erbjuder möjligheter att utvecklas i den undervisande rollen, till exempel genom särskilda karriärtjänster. Även regeringen planerar olika satsningar, både på karriärtjänster och särskilda forskarskolor där lärare kan vidareutbilda sig till lektorer.

2. Ge bra lärare bra lön. Det förutsätter individuell lönesättning. Bedömningen för att kunna premiera goda arbetsinsatser, bra resultat och måluppfyllelse kan bara ske lokalt, på varje enskild skola.

3. Stärka ledarskapet. Bra skolor har ofta tydliga mål och engagerad skolledning. Därför startar SKL och Rektorsakademien en rektorsutbildning med fokus på det dagliga ledarskapet.

4. Skapa bra arbetsmiljö och mindre stress. Åtta av tio lärare anser sig ha arbetsro. Ändå är det många som samtidigt upplever stress. Därför arbetar SKL tillsammans med de fackliga organisationerna bland annat för att se över lärarnas administrativa sysslor.

5. Utveckla lärarutbildningen. Platserna på lärarutbildningen måste anpassas efter behoven och studenter lockas till de inriktningar där efterfrågan är störst.

6. Öka statusen genom bättre resultat. Verksamhetsutveckling pågår varje dag i alla skolor. Just nu satsar SKL särskilt på matematikundervisningen för att förbättra resultaten, och våra årliga Öppna jämförelser sporrar kommuner och skolor att försöka bli ännu bättre. Tillsammans med andra skolaktörer satsar SKL också på ökad skolforskning.

7. Ersätta ensamarbete med teamwork. Forskningen efterlyser mer samarbete i skolan. Allt fler lärare jobbar också tillsammans med planering och utvärdering av undervisningens innehåll och utförande. I den studie som SKL och McKinsey presenterar i Almedalen framgår också att dessa faktorer är avgörande för ett framgångsrikt arbete i skolan.

8. Tala väl om skolan! Vem söker ett yrke och en arbetsplats som många så ofta talar dåligt om? Den stora majoriteten av eleverna når grundskolans mål och andelen elever som uppnår målen i alla ämnen är den högsta på tio år. Vi ska inte sopa problem och utmaningar under mattan, men vi ska också framhålla det som är positivt.

SKL arbetar på olika plan för att uppfylla dessa punkter, bland annat i rådande avtalsrörelse. Långa avtal med möjlighet till lokal lönebildning och differentierade löner, är en förutsättning för att kunna göra en ordentlig satsning på skolan.

Vi måste få lugn och ro så att vi kan ägna oss åt att utveckla skolan och resultaten istället för att sitta i ständiga avtalsförhandlingar.

Vi måste också ge arbetsgivarna en reell möjlighet att satsa på de lärare som sätter avtryck och bidrar till verksamhetens och elevernas utveckling. Bra lärare ska ha bra betalt.

Detta är också vår ambition i rådande avtalsrörelse och i det slutbud som lärarorganisationerna tackade nej till i juni. En miljard utöver det som alla andra fått, skulle gett lärarna i snitt 5 300 kronor extra per månad inom fem år. Tillsammans med regeringens särskilda satsningar skulle de bästa lärarna inom fem år ha kunnat tjäna 10 000 kronor mer i månaden.

Vi är många som har ett ansvar för att få fler bra lärare till den svenska skolan. Med våra gemensamma insatser kan vi höja yrkets status och locka fler till ett av Sveriges viktigaste jobb.

Maria Stockhaus, ordförande (M) i beredningen för utbildningsfrågor, SKL

Ingela Gardner Sundström, förhandlingsdelegationens ordförande (M), Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärareLönebildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev