Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Använd elevhälsan för att förändra skolan”

Tusentals elever börjar nu ett nytt läsår. Ett år då de ska lära sig nya fakta och utveckla nya färdigheter. För de flesta kommer det att gå bra. Samtidigt är det en ökande andel unga i Sverige som mår psykiskt dåligt. Skolan måste möta även deras behov och då måste elevhälsan användas till hälsofrämjande och förebyggande arbete - inte till akutinsatser.

Publicerad: 16 augusti 2017, 09:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Elevhälsan förväntas åtgärda enskilda elevers problem i stället för att förebygga dem.”


Ämnen i artikeln:

ElevhälsaPsykisk ohälsaElever

Elevhälsans uppdrag är att främja lärande och att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Syftet med arbetet är att alla barn ska klara målen i skolan. Alla barn innebär barn med såväl stark som svag teoretisk begåvning, barn som är nya i Sverige och barn som har bott här i hela sitt liv, barn med svåra hemförhållanden och barn som är deprimerade. Listan kan göras lång eftersom skollagen inte öppnar upp för några undantag. Alla barn ska gå i skolan och klara skolans mål. I dag ska våra medlemmar vara tillgängliga för flera olika skolor. Deras arbetsbelastning har ökat eftersom fler barn har behov av särskilt stöd, fler elevärenden är akuta och fler elever kommer överhuvudtaget inte till skolan.

Vi anser att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet måste tas på allvar. Skolkuratorer och skolpsykologer behöver användas mer till att utveckla skolan på ett sätt som ökar möjligheten för alla elever att klara målen. Det kan handla om att stödja nya lärare och vikarier i att skapa en lugn studiemiljö i klassrummet, i hur uppehållsrum och korridorer är utformade så att elever kan känna sig trygga och hur skolans personal kan organisera rasterna så att även barn som har svårt med socialt samspel kan vara med. Det kan också innebära att tillsammans med lärare, föräldrar och elever arbeta med betydelsen av att eleverna är närvarande i skolan och hur skolan ska agera när någon är frånvarande.

I dag läggs allt för mycket av elevhälsans resurser på att identifiera och utreda de elever som har svårigheter i skolarbetet och skolmiljön utan att samtidigt utreda och förändra den skolmiljö som eleven befinner sig i. Elevhälsan förväntas åtgärda enskilda elevers problem i stället för att förebygga dem.

Hur många elever som elevhälsan ska finnas till för har också betydelse. Eleverna ska enligt skollagen ha tillgång till alla elevhälsans professioner. Men vad betyder egentligen ”tillgång till”? Det är inte definierat. Detta är en sak som regeringens nya utredare Åsa Karle måste se över. Är det att köpa in kurators- eller psykologtjänster vid behov? Är det att ha ansvar för 1 000 elever? Vi ser tydliga samband mellan möjligheten att leva upp till skollagens krav och hur många elever det är som ska ha tillgång till psykolog och kurator. Ett riktmärke är 300 elever per skolkurator och 500 elever per skolpsykolog.

Samspelet mellan lärande och psykisk hälsa är entydigt: att på ett fullgott sätt klara av sin skolgång är den enskilt mest betydelsefulla hälsofrämjande faktorn. Den expertis som kuratorer och psykologer gemensamt besitter bör användas mer till att i nära samarbete med lärarlag och skolledning utforma en skola som kan utbilda alla elever. Genom sådant förebyggande arbete stärks skolans kompensatoriska uppdrag.

Elevhälsan ska stödja en jämlik skola för alla. Den ska inte vara problemsökande, utan arbeta förebyggande inom ramen för det kompensatoriska uppdraget. Det är också fullt genomförbart, om elevhälsan i första hand arbetar tillsammans med lärare och rektor för att förändra skolans inre organisation och kompetens, inte genom att åtgärda enskilda elever.

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Anders Wahlberg, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev