Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Alliansens barnpolitik måste handla om förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet för att fånga upp barn med problem måste börja redan på dagis. Centerns välfärdsgrupp presenterar nu ett sexpunktsprogram för hur det arbetet kan se ut.

Publicerad: 6 juli 2012, 05:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FörskolaBarnskyddFörebyggande insatser

Kunskapen om hur man tidigt kan upptäcka barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utveckla ett normbrytande beteende har ökat under senare år. Men trots detta har inte kunskapen kunnat omsättas i praktisk handling i vardagen i alliansens barnpolitik. Centerpartiets välfärdsgrupp föreslår nu en rad åtgärder för att tidigt fånga upp dessa barn.

Ofta kan barn som befinner sig i riskzonen för att hamna i utanförskap upptäckas redan i förskoleåldern. Men när ett barn med problem omkring sig upptäcks är det lätt att vi skyller på varandra och undrar varför inte skolan eller socialtjänsten gör något. Denna typ av stuprörstänkande hjälper inte barnen. Centerpartiets välfärdsgrupp föreslår att förskolan i stället ska bli en länk mellan olika myndigheter.

Den stora utmaningen handlar om att riva stuprören och att få förskola, skola socialtjänst och polis att arbeta tillsammans. Samarbetets främsta styrka är utbytet av information för att få en helhetsbild av barnets situation. Elevhälsan på skolan har flera kunskapsområden och ska vara en viktig del av samarbetet liksom mödra- och barnavårdscentraler, förskola och socialförvaltningen.

För att få till stånd ett fungerande samarbete föreslår vi följande åtgärder:

• Inrätta nationella riktlinjer för att garantera tidiga insatser av barn och unga och deras familjer på lokal, regional och nationell nivå.
• Att både skydds- och riskfaktorer identifieras i det förebyggande arbetet. I dag läggs nästan alla ansträngningar på riskfaktorerna men det är lika viktigt att uppmärksamma till exempel trivsel i skolan eller ett starkt socialt nätverk som att sätta in insatser mot exempelvis skolk.
• Satsa på specialpedagoger i förskolan som är inriktade på att fånga upp barn med olika svårigheter.
• Att kommunen ansvarar för att ordna en sommarpraktik inriktad på pojkar och flickor i riskzonen redan i högstadieålder.
• Ett inrättande av tonårscentral, där flera professioner tillsammans samverkar är ett sätt att nå tidiga insatser.
• Involvera även polisen i arbetet eftersom polisen ofta tidigt får kontakt med ungdomarna.

Ett fungerande samarbete där både myndigheter och familjer involveras är avgörande för att nå framgång i de tidiga insatserna kring barn och unga.

Om vi genom samverkan kan fånga upp de barn som befinner sig i riskzonen i ett tidigt skede kan stora vinster uppnås för samhället i stort och framför allt för barnen.

Hans Dahlgren, ordförande Centerpartiets välfärdsgrupp

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev