tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Alla måste med på skolans IT-resa

Elevernas resultat kan förbättras med hjälp av IT i undervisningen. Men bara om kommunens och skolans ledning tar ett helhetsgrepp om digitaliseringen i skolan. Det visar aktuell forskning om en dator per elev.

Publicerad: 21 mars 2014, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationRektorerSkolanUtbildningLärareIt

Nu ger forskningen ytterligare belägg för att eleverna har mycket att vinna på att it används i undervisningen. Frågan är inte längre om en skola ska använda digitaliseringens möjligheter, utan hur. Det handlar både om att ta ansvar för varje elev och för Sverige som kunskapsnation.

Tillsammans med tio kommuner och en friskolekoncern tog SKL initiativ till forskningsprojektet Unos Uno för tre år sedan. Forskare från Örebro universitet har följt 23 skolor där alla elever haft varsin dator. Ett viktigt resultat är att it i undervisningen kan förbättra elevers läs- och skrivförmåga samt deras förmåga i att söka information och presentera resultat av sitt arbete.

Forskningen visar också på vikten av rektors engagemang samt att alla hela organisationen är med i arbetet. Ett tätt samarbete mellan lärare, rektorer, tjänstemän och den politiska ledningen är en framgångsfaktor, precis som i SKL:s matematikprojekt där 86 kommuner arbetar för att höja resultaten inför nästa Pisa-mätning 2015.

I praktiken är det enbart i de skolor och kommuner som har förändrat arbetssätten som skolan kan räkna hem vinster. Det räcker inte med att eleverna och lärarna har datorer, pedagogiken behöver också förändras. Gör man väl det – med ett uthålligt stöd från ledningen – gagnas såväl elever som behöver extra stöd som elever som ligger i framkant. Alla huvudmän, skolor och lärare behöver göra denna resa. Vägarna till målet kan variera, men det går inte att boka av. Det är ett hårt, tidskrävande och kostsamt arbete. Men det är också belönande och absolut nödvändigt.

De negativa effekter som kan uppstå när skolan utvecklar användningen av IT i undervisningen kan förbyggas eller minskas. Det avgörande är att lärarna får förutsättningar att utveckla sina arbetssätt, inte minst genom att lära av varandra, och att skolan känner ett starkt stöd från ledningen. Självfallet måste processen utformas så att eleverna känner engagemang och motivation.

Många skolor är redan igång med att utveckla IT i undervisningen. Det nystartade Nationellt forum för digitaliseringen i skolan blir ett viktigt stöd i det arbetet. Där samlas huvudmän, stat, fackliga organisationer och andra aktörer. Allt fler – både lokalt och nationellt – omfattas av insikten att IT kan utveckla skolan och undervisningen. SKL ser framtiden an med tillförsikt.

Maria Stockhaus, ordförande (M) i beredningen för utbildningsfrågor, SKL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev