Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

550 ST-läkare: Ge oss rätt till utbildning

Stockholms läns landsting måste ta sitt utbildningsansvar och förtydliga utbildningsuppdraget för ST-läkare i avtalen med alla vårdgivare inom Fritt vårdval. Att vårdgivarna i dag kan kringgå ansvaret får flera negativa konsekvenser: läkare blir inte klara i tid och landstingets kostnader ökar, skriver flera ST-läkare.

Publicerad: 3 juni 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att vi ska kunna bemanna vårdcentraler med specialister i allmänmedicin är det viktigt att tillgodose den sidotjänstgöring som krävs i specialistutbildningen. \


Ämnen i artikeln:

StockholmPrimärvårdVårdvalLäkare

550 ST-läkare i allmänmedicin gör just nu sin specialistutbildning i Stockholms läns landsting (SLL). 35 av dessa skulle bli färdiga specialister i allmänmedicin 2017 om de erhållit sidotjänstgöringsplats inom gynekologi.

En läkare som är specialist i allmänmedicin kallas ofta allmänläkare eller distriktsläkare. För att bli specialist i allmänmedicin krävs en bred flerårig specialistutbildning som ST-läkare i allmänmedicin. ST-läkaren i allmänmedicin tjänstgör under den 5-åriga specialistutbildningen på en vårdcentral varvat med sidotjänstgöring inom olika områden bland annat inom gynekologi.

SLL har utbildningsansvaret för ST-läkare och är ansvarig för att specialistutbildningen i allmänmedicin kan genomföras. Antalet platser för sidotjänstgöring inom gynekologi för ST-läkare i allmänmedicin har minskat de senaste åren. Antalet vårdgivare där sidotjänstgöring inom gynekologi skulle kunna ske har ökat sedan införandet av Fritt vårdval i Stockholm.

I landstingets avtal med vårdgivarna i Fritt vårdval ingår ett utbildningsuppdrag men det sägs inget om omfattningen eller på vilket sätt sidotjänstgöring hos vårdgivarna ska ske för ST-läkare. Den obligatoriska sidotjänstgöringen inom gynekologi kan därför kringgås utan konsekvenser för vårdgivarna.

Vi ST-läkare i allmänmedicin ser flera negativa konsekvenser med att 35 av oss inte får bli färdiga specialister inom avsedd tid på grund av brist på platser för sidotjänstgöring i gynekologi. Färre färdiga specialister i allmänmedicin ger sämre möjlighet att täcka bemanningsbehoven som uppkommer av växande efterfrågan, vakanser och pensionsavgångar. Hälften av Stockholms allmänläkare förväntas gå i pension de närmaste 10 åren.

Stockholms Läkarförening har räknat ut att när 35 ST-läkare inte blir klara i tid nästa år motsvarar det specialistläkarbemanningen på åtta normalstora vårdcentraler. ST-läkare som inte blir färdiga specialister i allmänmedicin upptar ST-tjänster i onödan vilket ger ökade kostnader för landstinget och samhället.

Eftersom antalet ST-läkare i landstinget är begränsat hindras dessutom de nya läkare som vill bli specialister i allmänmedicin att påbörja sin specialistutbildning, vilket i sin tur riskerar att skapa en ännu större brist på specialister om några år. Kompetensnivån riskerar att försämras när utbildningsuppdraget inte efterföljs och kontinuiteten försämras när vi inte kan påbörja vår fasta tjänst som specialist i allmänmedicin.

Vi vill verka för en god och resurseffektiv vård. En välfungerande primärvård är stommen i svensk sjukvård. I Socialstyrelsens rapport ”SoS-rapport 1999:19” konstateras att ”en välfungerande primärvård ger lägre konsumtion av både sluten- och öppenvård, och därmed lägre totala sjukvårdskostnader. Detta har också regeringens utredare Göran Stiernstedt kommit fram till i utredningen Effektiv Vård SOU 2016:2. För att vi ska kunna bemanna vårdcentraler med specialister i allmänmedicin och för att säkra tillväxten är det viktigt att tillgodose den sidotjänstgöring som krävs i specialistutbildningen.

Vårt förslag är att SLL tar sitt utbildningsansvar genom att förtydliga och konkretisera utbildningsuppdraget i avtalen med alla vårdgivare inom Fritt vårdval. Vi ser gärna ett närmare samarbete mellan politiker, tjänstemän och läkare för att göra detta möjligt.

FOTNOT: Skribenterna har stöd av samtliga ST-läkare i allmänmedicin inom SLL genom ST-ledningsgrupp Centrala Stockholm, ST-ledningsgrupp Stockholm Söder, ST-ledningsgrupp Nordvästra Stockholm, ST-ledningsgrupp Nordöstra Stockholm, ST-ledningsgrupp Sydvästra Stockholm, ST-ledningsgrupp Sydöstra Stockholm samt ST-ledningsgrupp Stockholm Västerort.

Thomas Westin, ST-läkare i allmänmedicin

Oscar Plogmark, ST-läkare i allmänmedicin

Gertrude Ahlqvist, ST-läkare i allmänmedicin

Susanne Ljungkvist, ST-läkare i allmänmedicin

Joanna Strömberg Johnson, ST-läkare, Ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening Stockholm

Gunnar Berglund, specialist i allmänmedicin, vice ordförande i Stockholms Läkarförening

Ulrika Elmroth, specialist i allmänmedicin, ordförande i ST-rådet, Svensk förening för allmänmedicin

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev