Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Ytligt arbete med livskvalitet saknar innehåll

Helsingborgs nya livskvalitetsprogram är ett exempel på när ytan prioriteras framför innehållet i politiken. För de som är arbetslösa, lågavlönade eller på andra sätt kämpar med vardagen framstår programmet som en tröstlös vision för redan privilegierade, utan konkreta förslag för att lyfta livskvalitén för de som verkligen behöver det.

Publicerad: 12 april 2016, 10:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I Alliansens och MP:s diskussion kring Helsingborgs stads livskvalitetsprogram ligger betoningen på den enskildes upplevelse av lycka. Men då missar man målet.

Foto: Cecilia Lundgren/Helsingborg


Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteJämställdhetFolkhälsa

REPLIK De styrande i Helsingborg, Alliansen och Miljöpartiet, skriver i sin artikel ”Vi skapar förutsättningar för större livskvalitet” om kommunens livskvalitetsprogram som ett initiativ som ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att ”forma och uppleva sin egen livskvalité”.

De fyra kommunalråden hänvisar till WHO:s definition av livskvalitet men skriver även att det inte finns något facit ”då livskvalitet är en känsla som är personlig och unik”. I artikeln görs ändå en ansats att definiera vad som kan skapa förutsättningar för livskvalitet, så som man alltid måste göra när man vill driva praktisk politik. De beskriver programmets fem viljeinriktningar: ”ett varmt välkommande, allas delaktighet, livslång aktivitet, kunskap om värdefulla samband samt ett långsiktigt ansvarstagande.”

Från Vänsterpartiets sida anser vi att debattartikeln passar väl in i den politik som Alliansen och MP drivit sedan de kom till makten i Helsingborg, där yta prioriteras framför innehåll. Man väljer att fokusera på frågor som passar in i de privilegierades livsstil, medan de vars grundläggande förutsättningar för livskvalitet är kraftigt begränsade, inte alls får samma fokus.

I en statlig utredning som presenterades 2015 - Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet - var uppdraget att just kartlägga, analysera och föreslå mått på utvecklingen av livskvalitet. I utredningen skriver man att det finns fyra återkommande kategorier för livskvalité: välstånd, lycka, meningsfullhet och handlingsfrihet.

I Alliansens och MP:s diskussion kring Helsingborgs stads livskvalitetsprogram ligger betoningen på den enskildes upplevelse av lycka. Vänsterpartiet anser att man till stor del skjuter utanför målet, när man inte fokuserar på handlingsfrihet och de kollektiva strukturer som påverkar dem samma. I en stad som Helsingborg där arbetslösheten ligger på över 10 procent och ungefär var femte grundskoleelev inte är behörig till gymnasiet enligt Skolverkets statistik, borde dessa faktorer vara givna i ett program som syftar till att lyfta förutsättningarna för livskvalitet.

Med utgångspunkt i handlingsfriheten betonar den statliga utredningen faktorer så som sysselsättning, ekonomiska resurser och kunskap och färdigheter som viktiga faktorer för utveckling av livskvalitet.

Det är lätt att prata livskvalitet för de som har arbete, en god ekonomi och makt att påverka samhället och sin egen vardag. I stället för att föra en aktiv politik och lägga fram förslag som bryter den segregering och ojämlikhet som råder i Helsingborg, har Alliansen och Miljöpartiet tagit fram ännu ett flashigt program.

Men för de som går arbetslösa, är lågavlönade, saknar adekvat utbildning eller på andra sätt kämpar med vardagen är livskvalitetsprogrammet de privilegierades tröstlösa vision, utan konkreta förslag för att lyfta livskvalitén för de som verkligen behöver det.

Claudia Velásquez, socionom, ledamot (V) i arbetsmarknadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige Helsingborg

Jenny Björklund Hansson, studievägledare, ersättare (V) i vård och omsorgsnämnden Helsingborg

Ingrid Mattiasson Saarinen, lärare, ledamot (V) i kommunfullmäktige Helsingborg

Susanne Pettersson, sjuksköterska, medlem (V) Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev