Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Wikström: Nu satsar vi på äldres och ungas hälsa

I dag torsdag fattar regeringen beslut om avgiftsfri öppenvård för äldre över 85 år och avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år. På så sätt sänker vi trösklarna till tidiga och förebyggande insatser - och med det stärks den svenska modellen, skriver Gabriel Wikström (S).

Publicerad: 19 maj 2016, 09:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nu stärker regeringen de förebyggande hälsoinsatserna, bland annat genom avgiftsfri tandvård för unga upp till 23 år.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdTandvårdSvenska modellenÄldrevårdJämlik vård

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt bra, och en hörnsten i den svenska modellen. Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras om vi ska göra vården bättre och mer jämlik. Det handlar bland annat om att få en mer effektiv organisation för hälso- och sjukvården, om att lösa kompetensförsörjningen på ett bättre sätt, och om att få en mer patientcentrerad vård.

En tydlig utmaning är också att vi måste förstärka såväl det förebyggande som det tidiga arbetet. Den ohälsa som går att förebygga eller behandla tidigt måste i största möjliga utsträckning hanteras just så. Det är bättre för patienten, och i längden mer resurseffektivt för vården och samhället.

Detta är grunden för flera förslag regeringen lagt, bland annat kopplat till rökning som bidrar till att orsaka ett flertal olika sjukdomar. Men det är också ett viktigt skäl för de vårdrelaterade reformer med fokus på ungas och äldres hälsa som aviserades i den budgetöverenskommelse som regeringen slöt i höstas med Vänsterpartiet: Avgiftsfri öppenvård inom högkostnadsskyddet för dem som fyllt 85 år, kostnadsfria preventivmedel inom läkemedelsförmånerna för dem under 21, samt en stegvis höjning av gränsen för avgiftsfri ungdomstandvård till först det år då de unga fyller 23 år. Reformerna föreslås börja gälla från den 1 januari 2017, för tandvårdens del tas då det första steget.

I dag torsdag beslutar regeringen om en lagrådsremiss som innehåller de författningsändringar som krävs för att genomföra reformerna.

Genom avgiftsfri öppenvård för dem som fyllt 85 år sänks tröskeln för äldre att uppsöka vård tidigt. Om fler i den åldersgruppen tidigt söker hjälp för åkommor som annars riskerar att bli värre med tiden, kan både mänskligt lidande och stora vårdresurser undvikas. Dessutom förstärks målgruppens ekonomi – en angelägen rättvisereform i sig självt.

Genom att helt avgiftsbefria preventivmedel inom läkemedelsförmånerna för dem under 21 ökar förutsättningarna för fler unga kvinnor att undvika oönskade graviditeter. Detta förstärker de subventioner av preventivmedel som alla landsting, på olika sätt, sedan tidigare själva fattat beslut om.

Genom att den avgiftsfria tandvården går högre upp i åldrarna ges unga bättre förutsättningar för att etablera ett stabilt besöksmönster hos tandvården i det tidiga vuxenlivet. Därigenom kan tandhälsan förbättras även på sikt.

Regeringen har på en punkt justerat förslaget jämfört med som aviserades i budget och remitterades. Reformen om höjd åldersgräns för fri tandvård kommer att genomföras i tre steg i stället för i två steg.

Nu föreslås åldersgränsen höjas så att den från och med den 1 januari 2017 blir till och med det år då den unga fyller 21 år, för att därefter från och med den 1 januari 2018 höjas till 22 år och den 1 januari 2019 till 23 år.

Genom dessa satsningar på ungas och äldres hälsa sänker vi trösklarna till tidiga och förebyggande insatser, och stärker därmed på sikt också hälso- och sjukvården. Så utvecklar vi även den svenska modellen.

Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev