Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Wikström, gör inte om Hägglunds misstag

Sverige har en ny regering. En oerhört angelägen uppgift för den blir att få upp farten i arbetet med att modernisera och förstärka den svenska psykiatrin. Det kommer att kräva både lyhördhet och handlingskraft, och att den lär av Göran Hägglunds misstag begångna under regeringen Reinfeldt.

Publicerad: 14 oktober 2014, 03:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nye sjukvårdsministern Gabriel Wikström bör lära av föregångarens misstag.

Foto: Claudio Bresciani/TT


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaPsykiatri

Förutsättningarna borde finnas för ett långsiktigt och kraftfullt utvecklingsarbete över departementsgränserna, tillsammans med landsting och kommuner och med stöd även över blockgränserna. Här måste den nye sjukvårdsministern lära av sin föregångare, hålla fast vid det bra som gjordes men ändå i grunden se till att inte göra om Göran Hägglunds mer avgörande misstag när det gäller behovet av långsiktiga och tydliga satsningar på psykiatrin.

Psykisk ohälsa är en av vår tids stora folksjukdomar. Den psykiatriska vården är samtidigt hårt ansträngd. Situationen ser naturligtvis olika ut över landet. Men i grunden kan man se ett mönster av liknande problem. Hårt tryck på akutmottagningar och slutenvård, bristfällig första linje, problem i samverkan inte minst när det gäller ett förebyggande arbete, bristande vårdkedjor. Alltför många mår dåligt, alltför många får inte rätt hjälp i tid, utvecklingen på vissa områden, som till exempel när det gäller självmorden, går tragiskt nog åt helt fel håll.

Den förra regeringens stora satsning på psykisk ohälsa skedde i form av det så kallade PRIO-arbetet. Det var naturligtvis ett initiativ med hedervärda ambitioner. Men som en utvärdering från regeringens egen myndighet för Vårdanalys visar också behäftat med stora brister. ”Vår bedömning är att satsningens inriktning på flera avgörande punkter inte är ändamålsenlig” skriver myndigheten och utvecklar: ”Det krävs mer genomtänkta, genomgripande och långsiktiga åtaganden från staten, kommuner och landsting för att närma sig de fullt rimliga övergripande mål som har satts upp för områdets utveckling. Det finns därför behov av en ny mer långsiktig strategi som sträcker sig bortom en 4-5 årig satsning /…/ Strategin bör vidare baseras på en utvecklad analys av vilken roll staten respektive kommuner och landsting ska spela i en långsiktig förstärkning av vården och omsorgen av personer med psykisk ohälsa.”

Det finns all anledning för vår nya regering att lyssna noga på dessa ord. När Stefan Löfven presenterade sin regeringsförklaring konstaterades där mycket riktigt att ”fler unga, särskilt kvinnor, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning, mår dåligt i dagens samhälle”, vilket innebär att ”sjukvården behöver förstärkas så att det blir lättare att få hjälp med ätstörningar, ångest eller depressioner” och att ”psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet till vård, boende, rehabilitering och sysselsättning”.

Det är uppfodrande ord. Men ambitionerna kommer inte lyckas utan ett mer strukturerat och långsiktigt arbetssätt än det förra regeringen lyckades prestera. Det kräver också att frågan angrips betydligt bredare än att bara handla om sjukvården. Skola och arbetsliv är till exempel två helt centrala arenor när de gäller psykisk sjukdom och ohälsa.

Socialdemokraterna ville i opposition ersätta den dåvarande regeringens projektmodeller med en långsiktig utvecklingsplan för psykiatrin. Det är helt rätt ingång. Men nu gäller det att göra verklighet av ambitionerna. Att sätta kampen mot psykisk ohälsa i första rummet och gå i spetsen för att utveckla svensk psykiatri och bör vara en prioriterad fråga för vår nya samarbetsregering. Jag är övertygad om att vi är många runt om i landet som gärna deltar i arbetet. Men det kräver också modet att våga tänka nytt och gå vidare från arbetssätt som inte är tillräckliga.

Johan Sjölander, Socialdemokratisk sjukvårdspolitiker, Hässelby

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaPsykiatri

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev