Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vill nykterhetsrörelsen sabotera missbruksvården?

Förra året skrevs det ut läkemedel mot alkoholproblem som motsvarar behandling av cirka 20 000 personer trots att 330 000 beräknas ha denna beroendesjukdom. Det är en skandalös underbehandling som visar varför missbruksvården behöver föras över till landstingen.

Publicerad: 15 juni 2011, 09:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Många kan dricka måttligt med alkohol hela sitt vuxna liv utan att få problem. Andra trappar gradvis upp drickandet och blir så småningom beroende av alkohol. Ju mer och oftare en person dricker, desto mer ökar risken för skador. Det handlar såväl om medicinska problem som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och självmord som sociala problem.

Det finns 330 000 människor som är alkoholberoende i Sverige i dag. Men bara en av fem får vård, vilket är uppseendeväckande. Och de individer som ändå har kontakt med socialtjänstens missbruksenheter erbjuds alltför ofta insatser som inte har vetenskapligt stöd. Dessutom har en aktuell undersökning visat att personer med uttalade alkoholproblem helst vänder sig till hälso- och sjukvården, och inte socialkontoret, för att få hjälp. Därför krävs en markant förändrad attityd till beroendeproblematiken samt genomgripande förändringar av missbruks och beroendevården.

IOGT-NTO säger i en kommentar till Missbruksutredningen att det är olyckligt att huvudmannaskapet för missbruksvården läggs på landsting eftersom det finns ”en uppenbar risk att vården blir mer inriktad på medicinska lösningar”.

Precis samma förändring ser jag framför mig, men det är utveckling som jag som alkoholläkare skulle välkomna. Medicinsk behandling bör vara grunden i vården eftersom alkoholberoende är en sjukdom. Av samma skäl bör det vara landstinget som har ansvar för behandling - både återfallspreventiva läkemedel och psykologisk behandling. Med ett samlat ansvar kommer färre personer att hamna mellan stolarna.

Alkoholberoende är en folksjukdom, liksom diabetes, astma eller depression. Det är naturligt för vården att behandla astma och diabetes. Däremot är det långt ifrån självklart att behandla personer med alkoholproblem. Förra året skrevs det ut läkemedel mot alkoholproblem som motsvarar behandling av cirka 20 000 personer trots att 330 000 beräknas ha denna beroendesjukdom. Det är en skandalös underbehandling och i allra högsta grad ansvarslöst gentemot patienterna som därmed inte får bästa möjliga behandling.

I mitt arbete som forskare och alkoholläkare har jag sett vilken oerhört stor påverkan en för stor alkoholkonsumtion har på enskilda individer och människor runt omkring. Merparten av alla alkoholrelaterade problem och kostnader uppkommer bland människor med en ganska välordnad tillvaro. Missbruksutredningen konstaterar, vilket också är min erfarenhet, att flertalet - mer än tre av fyra - som missbrukar är socialt etablerade med jobb, familj och bostad och har därmed i första hand inget behov av socialtjänsten. Ett problem är allt fler medelålders kvinnor blir beroende av alkohol.

Jag välkomnar därför en förändring där politiker ger vården ett större ansvar för att hjälpa människor med missbruk och beroende.

Jörgen Engel
Professor emeritus vid farmakologen, Göteborgs universitet, ordförande för Svensk Förening för Beroendemedicin samt läkare vid Nordhemskliniken i Göteborg.

Jörgen Engel, Forskare och alkoholläkare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev