söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vi verkar för en rättvis läkemedelsanvändning

Samhällets resurser för läkemedel är begränsade. Vi måste därför alltid värdera nyttan av ett läkemedel i förhållande till kostnaden, replikerar ordföranden i NT-rådet Gerd Lärfars och ordföranden för Regionala cancercentrum i samverkan Beatrice Melin.

Publicerad: 14 september 2018, 11:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HälsaLäkemedelCancerPatienter

Replik. Svenska cancerpatienter har rätt att tidigt få tillgång till nya cancerläkemedel som utvärderas och prissätts i en snabb process, skriver Lise-Lott Eriksson, Blodcancerförbundet. Vi håller med om det. Det är just därför alla landsting i Sverige samverkar kring ordnat införande av nya läkemedel.

NT-rådet och Regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC, är del av denna process. Vår roll är att värdera ett läkemedels nytta för patienten i förhållande till priset och att ge en rekommendation till landstingen om hur läkemedlet ska användas.

En viktig förutsättning för att rekommendera användning är att läkemedlet och indikationen godkänts för marknadsföring av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. EMA godkänner ett läkemedel baserat på effekt och säkerhet men tar inte hänsyn till kostnaden i förhållande till nyttan för patienten.

Priset på ett läkemedel sätts av läkemedelsföretaget självt utifrån en bedömning av marknadens betalningsvilja. Därför måste läkemedlets pris värderas i förhållande till den kliniska nyttan. Värderingen måste göras ur ett svenskt perspektiv där vi tar hänsyn till vilka resurser vi har här och vilka andra former av vård och läkemedel som krävs och finns tillgängliga för aktuella patientgrupper.

NT-rådet stöttar landstingen med bedömning av läkemedel som innebär en stor inverkan på vården. Vi prioriterar värdering av läkemedel som riskerar att användas olika på olika kliniker eller i olika delar av landet och som därför gör en landstingsgemensam hantering extra angelägen. Många cancerläkemedel är av den typen och i väldigt många fall gäller det läkemedel som är mycket högt prissatta av läkemedelsföretagen.

NT-rådet har därför en nära samverkan med de regionala cancercentrumen, inte minst för att säkra att rekommendationerna kan implementeras i vården på ett snabbt och effektivt sätt. Målet är en rättvis och jämlik läkemedelsanvändning.

Det är anmärkningsvärt att Lise-Lott Eriksson i sitt inlägg inte alls nämner läkemedelsföretagens ansvar för prissättningen av läkemedel. Den har en avgörande betydelse för att rätt patienter ska få tillgång till rätt läkemedel. Väljer vi att lägga resurser på ett nytt läkemedel som inte ger tillräcklig nytta i förhållande till sin kostnad i stället för att sätta in en annan vårdåtgärd, är det inte enbart pengar som går förlorade. I värsta fall sker det på bekostnad av någon annan patients hälsa och liv.

Det är direkt felaktigt att påstå att det görs lokala bedömningar av alla nya läkemedel i vartenda av Sveriges 21 landsting. Med stöd av NT-rådet och i enlighet med den nationella modellen för ordnat införande samverkar landsting och regioner för att introduktionen av nya läkemedel ska bli likadan i hela landet. Det är den processen som gör att alla patientgrupper kan få en både rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel utan onödiga dröjsmål.

Gerd Lärfars, ordförande NT-rådet

Beatrice Melin, ordförande Regionala cancercentrum i samverkan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev