Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Vi tänker nytt för ett friskare Stockholm”

Landstingets hälsofrämjande arbete kan göra skillnad på riktigt för länets innevånare. Och det är just skillnad på riktigt vi vill åstadkomma när Alliansen tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i landstingsfullmäktige i dag (14 feb) fattar beslut om en ny folkhälsopolicy.

Publicerad: 14 februari 2017, 10:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det måste bli lättare att få det stöd att välja hälsosamma levnadsvanor oavsett om man bor på Östermalm eller i Nynäshamn, kommer från Alingsås eller Aleppo, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaSLL

Replik. En god hälsa är viktig för alla - och en fråga för fler än bara sjukvården. Alla i Stockholms län berörs av landstingets verksamheter, förr eller senare, som patient, resenär, kulturnjutare - eller som anställd. Med 45 000 anställda är landstinget en av landets största arbetsgivare. Folkhälsoarbete ska inte längre vara ett fritt valt arbete utan ska användas vid planering och uppföljning av såväl akutsjukhusen som primärvården; också vid regionplanering med kollektivtrafik och kulturutbud.

Den nya folkhälsopolicyn är väsentligt kortare och mindre detaljerad än tidigare, vilket får Socialdemokraterna att kalla i den ”urvattnad” (DS 13/2-17). Men kortheten är helt avsiktlig. Vi är övertygade om att personalen inom våra verksamheter inte behöver fler hyllvärmare och att de har förmåga att avgöra vilka insatser i just deras verksamhet, som kan bidra till en bättre hälsa. Vår uppfattning är att vi ska sätta målen, skapa förutsättningar och följa upp att det arbete som görs i verksamheterna leder framåt.

Det vi vill med policyn är att genom ett aktivt hälsofrämjande arbete skapa förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa för alla i länet. Sedan 1993 har medellivslängden ökat med fyra år för kvinnor och sex år för män. Den är nu 85 respektive 81 år. Det är dessutom friskare år vi lägger till livet. Vi uppskattar förstås att fler lever längre och friskare, men vi är inte nöjda. Hälsan förblir ojämlik. Vissa grupper har hamnat utanför när den allmänna hälsan i länet successivt förbättrats.

För att komma tillrätta med ojämlikheten i hälsa sätter vi upp fyra mål för arbetet:

■ Prioritera dem med sämst hälsa. Alla ska ha chans till så bra hälsa som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi behöver tänka nytt för att nå individer och grupper vars hälsa inte förbättrats på samma sätt som andra. Annorlunda eller mer intensiva metoder kan behövas för att ge dem bättre förutsättningar.

■ Öka förutsättningarna för en god, jämlik och jämställd hälsa för alla. Det måste bli lättare att få det stöd man behöver för att välja hälsosamma levnadsvanor oavsett om man bor på Östermalm eller i Nynäshamn, kommer från Alingsås eller Aleppo. Och oavsett om man knappt besökt vårdcentralen eller har frikort.
■ Den ökande psykiska ohälsan måste vi möta och mota - och samtidigt förbättra den fysiska hälsan hos personer med psykisk ohälsa. Det är här ohälsan ökar och framförallt bland våra ungdomar. Bland tonårsflickorna ligger den psykiska ohälsan på historiskt höga nivåer och pojkarna börjar nu också må allt sämre.  Vi kan inte acceptera att människor som lider av psykisk ohälsa drabbas oftare och hårdare också av somatisk sjukdom eller att de har många år kortare medellivslängd än andra.

■ Vi måste bli bättre på att tillvarata människors resurser. Arbetslöshet leder i längden till ohälsa; det kan också en dålig arbetsmiljö göra. De som kommer i kontakt med landstingets verksamheter ska kunna räkna med att få det stöd de behöver för att  kunna fortsätta på, återgå till eller komma in på arbetsmarknaden. Som en av landets största arbetsgivare ska vi självklart också förhindra ohälsa och stötta våra egna medarbetare på vägen tillbaka till arbete. De som arbetar i vården och landstinget ska erbjudas arbetsmiljöer, där de mår bra både fysiskt och psykiskt. Det handlar om våra medarbetare - men i förlängningen också om våra och deras patienter, resenärer och kulturkonsumenter.

Jessica Ericsson, ordförande (L) landstingets hälsoberedning

Cecilia Löfgreen, 1. vice ordförande (M) hälsoberedningen, Stockholms läns landsting

Karin Michal, 2. vice ordförande (MP) hälsoberedningen, Stockholms läns landsting

Birgitta Sevefjord, ledamot (V) beredningen folkhälsa och psykiatri, Stockholms läns landsting

Christina Blom-Andersson, ledamot (KD) beredningen folkhälsa och psykiatri, Stockholms läns landsting

Lisa Holmgren, ledamot (C) beredningen folkhälsa och psykiatri, Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FolkhälsaSLL

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev