söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Vi skapar förutsättningar för större livskvalitet”

Ett nytt och unikt steg har tagits i det lokala miljö- och folkhälsoarbetet genom det livskvalitetsprogram som Helsingborg stad utarbetat. I det tar vi ett brett helhetsgrepp på livskvalitet, miljö och folkhälsa, och arbetar för att ge alla lika möjligheter.

Publicerad: 4 april 2016, 11:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Men vårt nya livskvalitetsprogram i ryggen utmanar vi nu övriga svenska kommuner och landsting att lyfta arbetet för en hållbar utveckling, skriver fyra kommunalråd i den blågröna kommunledningen i Helsingborg.

Foto: Anna Alexander Olsson/Helsingborg


Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteJämställdhetTillgänglighetHBTQFNFolkhälsa

Vad betyder livskvalitet? Är det en god hälsa, rent vatten, ren luft och en trygg ekonomisk situation? Det finns naturligtvis inget facit eftersom livskvalitet är en känsla som är personlig och unik. En kommun kan heller inte i styrkort och strategier definiera livskvalitet för sina medborgare, men vi kan skapa förutsättningar för människor att forma och uppleva sin egen livskvalitet.

Helsingborgs stad har sedan lång tid en tätposition på miljöområdet och fått en rad utmärkelser för sitt framgångsrika arbete. Helsingborg var också bland de första kommunerna i landet med ett strukturerat samarbete för folkhälsa kopplat till en hållbar utveckling.

Nu har ett nytt och unikt steg tagits genom det livskvalitetsprogram som antagits av kommunfullmäktige. Det ersätter vårt tidigare miljöprogram och knyter ihop folkhälsan med miljöfrågorna. Programmet anknyter till stadens vision för en hållbar utveckling, Helsingborg 2035 - den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden - och signalerar den viljeinriktning som ska styra arbetet i alla verksamheter.

Även om de exakta komponenterna som får en individ att känna livskvalitet är unika kan man gemensamt enas om de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna känna livskvalitet.

WHO beskriver några av dessa förutsättningar, till exempel fysisk och psykisk hälsa. Att ha en sysselsättning att gå till, att känna sig delaktig i samhället, att ha en trygg ekonomi och att känna trivsel och trygghet är några andra exempel på förutsättningar för god livskvalitet.

Helsingborgs stad ska genom livskvalitetsprogrammet styra mot att dessa förutsättningar blir så jämlika som möjligt för alla i vårt samhälle.

Helsingborgs livskvalitetsprogram ska också ses som stadens positionering i ett större sammanhang. Agenda 2030, det vill säga FN:s nya globala mål för en hållbar utveckling och den europeiska strategin Health 2020 är båda vägledande, liksom våra nationella mål för miljö och folkhälsa. Dessutom anknyter vi till Region Skånes regionala utvecklingsstrategi och dess miljömål.

I Helsingborg utgör programmet ett av våra viktiga styrdokument tillsammans med bland annat översiktsplan, energiplan och mark- och boendeprogram med mera. Men även för den enskilde vill vi se livskvalitetsprogrammet som en vägledning och inspiratör för beteenden och individuella val.

De fem viljeinriktningar som nu stadfästs är ett varmt välkomnande, allas delaktighet, livslång aktivitet, kunskap om värdefulla samband samt ett långsiktigt ansvarstagande. Under varje viljeinriktning finns ett antal fokusområden med tydliga prioriteringar som ett stöd för stadens verksamheter att förbättra förutsättningarna för livskvalitet.

I stadens arbete för en bättre livskvalitet tar vi nu också fram en plan för lika möjligheter. Här tas ett helhetsgrepp mot diskriminering med fokus på hbtq-frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Helsingborg ska vara en öppen, tolerant och sammanhållen stad där alla känner sig välkomna.

Nu utmanar vi övriga svenska kommuner, regioner och landsting att lyfta arbetet för Agenda 2030 och en hållbar utveckling. På vilket sätt uttrycker ni den politiska viljan om en helhetssyn på livskvalitet, miljö och folkhälsa?

Lars Thunberg, kommunalråd (KD), ordförande beredningen för livskvalitet

Annika Román, kommunalråd (MP), ledamot beredningen för livskvalitet

Anna Jähnke, kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg

Jonny Cato Hansson, kommunalråd (C), ledamot beredningen för livskvalitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev