Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vi måste ha en optimal läkemedelsanvänding

Det ligger i allas intresse att den totala kostnaden för läkemedel är så låg som möjligt. Det är därför vi uppmanar till en hälsoekonomisk utvärdering av hela systemet kring introduktionen av nya läkemedel, inklusive den enorma administrativa apparat som har byggts upp kring läkemedelsgodkännande, slutreplikerar ordföranden för Blodcancerförbundet Lise-Lott Eriksson.

Publicerad: 17 september 2018, 13:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LäkemedelCancerPatienterInnovation

Slutreplik. Jag delar helt Gerd Lärfars och Beatrice Melins åsikt om att nya läkemedel måste värderas efter nyttan de tillför patienter i förhållande till priset. Men värdet måste också ställas i relation till befolkningens betalningsvilja och påverkan på hela samhällskostnaden inkluderat förlorad arbetsinkomst, minskad belastning på närstående, sjukvårdskostnaden inkluderat sparad tid för sjuksköterskor eller läkare med mera. Men tyvärr fungerar det inte så väl i praktiken.

När ett nytt blodcancerläkemedel slutligen blir rekommenderat för användning i Sverige är det oftast i en mycket sen linje (fjärde eller femte) och i monoterapi, trots att det finns vetenskapligt stöd för att läkemedlet skulle ha en bättre effekt i första linjen och i en kombination med andra nya läkemedel för att nå en djup sjukdomsrespons. Om vi inte använder läkemedel på det sätt de har bäst effekt, hur kan vi då utvärdera dem och göra kostnadseffektiva beräkningar av resultatet?

Utvecklingen av nya läkemedel inom blodcancerområdet går enormt snabbt. Läkemedelsindustrin har naturligtvis ett ansvar för prissättningen. Problemet är att vi inte har ett transparent system som innebär att allmänheten har insyn i processen, systemets komplexitet eller hur utvärderingen av priset sker, vilket vi är starkt kritiska emot.

Läkemedel står för mindre än 10 procent av vårdens totala kostnader. Med tanke på att största delen av läkemedelskostnaden bekostas av offentliga medel ligger det i allas intresse att den totala kostnaden för läkemedel är så låg som möjligt. Det är precis detta vi värnar om när vi uppmanar till en hälsoekonomisk utvärdering av hela systemet inklusive den enorma administrativa apparat som har byggts upp kring läkemedelsgodkännande i Sverige.

Faktum kvarstår att fokus måste vara att få ut behandlingar till patienter, allt annat är oetiskt.

Lise-Lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev