tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vi behöver tänka bredare kring nära vård

Digitalisering och ny teknik bidrar med nya möjligheter i en alltmer hembaserad vård och omsorg. Samtidigt resulterar detta i många frågor och pedagogiska utmaningar, särskilt när det gäller den ökande andelen äldre, och hur vi ska få hälsofrämjande insatser och hemsjukvård att fungera framöver.

Publicerad: 3 oktober 2018, 03:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fyra hörnpelare och ett kontrolltorn är, enligt debattörerna, basen för den nya hemvården.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

HemsjukvårdPolitikerHälsaPatienterNäringslivetBostäder

För att resurserna inom hälso- och sjukvård och omsorg ska räcka till behövs ett större fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser samt att vården kommer närmare de personer som har behov av den.

En ökad digitalisering samt övergången till en nära vård beskrivs ofta som lösningen. Det behövs dock en diskussion om hur vi ska få övergången mot en alltmer nära och digitaliserad hälso- och sjukvård att fungera i människors vardag.

Vi menar att det behövs ett bredare helhetstänkande för nära vård i en smartare vardag. Här behöver många aktörer samverka – politiker, arbetsgivare, professioner, forskare, patient- och brukarorganisationer, boendeaktörer, det privata näringslivet och många fler.

Under 2018 har Sveriges Arbetsterapeuter, Tamro och Hyresbostäder Norrköping tillsammans med Kairos Future genomfört framtidsstudien Nära liv – Nära vård. Med nära liv har vi expanderat tankarna bortom nära vård, till ett liv med fler år av god hälsa och delaktighet, trots ökande funktionsbegränsningar och multisjuklighet. I flera av dessa seminarier har ett antal experter och forskare inom olika expertområden medverkat.

Vi har i vår framtidsstudie utgått från hemmet, eftersom det är där det nära livet levs. Ett hem som i framtiden, i större utsträckning än i dag, kommer att vara utgångspunkten för den service som vi behöver under livets olika faser. Antingen med personell närvaro eller genom digitala interaktiva lösningar.

För den bredare bilden med nära liv – nära vård sätter vi in det i kontexten av ett alltmer smart nätverkssamhälle. Under projektets genomförande har vi tillsammans utvecklat en tankemodell där hemmet som centrum omges av fyra hörnpelare som har stor betydelse för livet i detta hem; 
•    Boende – resonemang kring hur väl våra bostäder och hem klarar av att möta kraven för framtidens nära liv - nära vård
•    Distribution/Service – hur logistik och samordning ska fungera i framtidens allt mer vårdkrävande och digitaliserade hemmiljöer
•    Arbete – frågor relaterade till hemmet som arbetsplats för framtidens vård- och omsorgsmedarbetare
•    Hälsa - digitaliseringens och gör-det-själv-hälsans betydelse för framtidens hälsoframgångar

I tankemodellen finns ytterligare en komponent, kontrolltornet, som går igen i alla dessa delar och utgörs av en gestaltning för samordning och informationsdelning för att få helheten att fungera.

För en framgångsrik tillämpning av den digitala tekniken krävs även en grundläggande analys av de förutsättningar människor har, de miljöer vi lever i och de aktiviteter vi vill eller behöver göra i vårt dagliga liv. Den analysen och anpassningarna utifrån den är en förutsättning om den digitala tekniken på riktigt ska öka människors möjlighet att få vardagen att fungera.

Mats Olsson, director Health & Healthcare, Kairos Future

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev