Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vi behöver fler innovationer i den svenska sjukvården

Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk är nu Nordens största bolag mätt i börsvärde, med ett värde på 500 miljarder danska kronor, efter att ha gått om oljebolaget Statoil. Sjukvård är globalt en växande och innovativ bransch, men är svensk sjukvård innovativ?

Publicerad: 4 december 2012, 09:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Innovation

I hela Europa ställs krav på ökad produktivitet i sjukvården. Allt mer avancerad behandling och diagnostik måste kunna erbjudas en åldrande befolkning - allt aktivare konsumenter vilka förväntar sig valfrihet och tillgänglighet. De omfattande sjukvårdsreformer som genomförts över Europa har i stort sett varit framgångsrika - styrning med ersättningssystem, kostnadskontroll av läkemedel, upphandlingsstrategier, avreglering etcetera har lett till ökad effektivitet inom sjukvården.

Förändringarnas baksida har varit att utrymmet för experimenterande och innovation minskat. Tidigare fanns luft i systemet som gav möjlighet att introducera eller utveckla ny teknologi och nya arbetssätt. I dag är det inte säkert att nya medicintekniska lösningar eller innovativa läkemedel får användning såvida de inte skapar ekonomisk nytta direkt i den miljö de används.

För patienterna är det avgörande att ha tillgång till moderna behandlingsmetoder och diagnostik, men även för Sverige är det viktigt att ha ett bra innovationsklimat i vården. Det handlar både om förmågan att ta emot innovativa lösningar och att utgöra en miljö för nya idéer att utvecklas. Sverige är dock inte längre ledande när det gäller innovation: Vårt land är inte i dag en självklar plats för globala läkemedelsföretag att förlägga sin forskning och utveckling. Även små och medelstora svenska biotechbolag möter utmaningar: Dessa har redan från början ett besvärligt utgångsläge på grund av sin begränsade hemmamarknad, men drabbas dessutom av att denna marknad inte gynnar innovation. Sverige är ett litet exportberoende land och vi bör därför sträva efter att vårt innovationsklimat skall vara överlägset våra stora konkurrentländer.

Några länder tog när de beslutade om effektivitetsreformer i sjukvården fasta på att dessa måste kombineras med nya kanaler för innovation. Ambitionen var att hantera ökande sjukvårdskostnader, men samtidigt betraktades vissa kostnader som ”goda” för att säkra att nyttiga innovationer hittar vägar in i sjukvården. Till exempel förekommer kostnadsbegränsande åtgärder för läkemedel överallt - som generisk substitution - men lika vanliga är system för att garantera innovation. Tyskland har utvecklat ersättningssystem och särskilda vårdkontrakt för introduktion av ny teknologi eller nya arbetssätt. I England genomför man den största sjukvårdsreformen som något europeiskt land gjort sedan andra världskriget. Det brittiska sjukvårdssystemet, NHS, arbetar aktivt för att öka upptaget av innovativa lösningar, genom att nya produkter vars hälsoekonomiska nytta bekräftats (av NICE), skall bli en självklar rättighet för patienten - hellre än som i dag när dessa rekommendationer utgör förslag vilka omprövas på lokal nivå.

Är svensk sjukvård innovativ? Svaret torde vara ja, men vi kan trots det lära av övriga världen. Vasco Advisers har fått i uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) att analysera systemen för innovation inom sjukvården i ett antal jämförbara europeiska länder. Vi kommer även att kartlägga styrkor och svagheter i det svenska innovationssystemet - såsom de ses av skilda intressentgrupper som landstingen, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), läkemedels- och medtech-bolag, politiska beslutsfattare på nationell nivå, medicinsk forskning och patientföreningar.

Ett gott innovationsklimat förutsätter en helhetssyn, där innovation inom tjänster, medicintekniska produkter och läkemedel inom både öppen- och slutenvård är möjlig. Vår analys kommer därför att ha en bred inriktning och omfatta alla dessa områden.

Slutsatserna kommer att redovisas i början av nästa år, med inriktning på vad Sverige kan lära av andra länders arbete med innovation.

Patric Källman, senior partner och strategisk rådgivare på sjukvårdsmarknaden, Vasco Advisers

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Innovation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev