Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vi behöver ett äldrelyft för att skapa bättre folkhälsa

Vi vet idag att effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Vi vill därför att regeringen satsar 10 miljoner kronor i ett Äldrelyft, skriver företrädare för idrottsrörelsen och pensionärsorganisationer.

Publicerad: 15 maj 2018, 12:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaPensionärerRegeringenIdrottJämlik vård

”Jag är rörligare, jag orkar mer och förhoppningsvis är jag lite bättre i huvudet också.” Orden kommer från en kvinna som börjat träna tillsammans med andra pensionärer. Vi vill alla må bra, leva ett gott och långt liv. Men förutsättningarna och möjligheterna för oss är inte desamma. I Socialstyrelsens undersökningar riktade till äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende svarar över hälften att de besväras av ensamhet.

Folkhälsan skiljer sig påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper och en av vår tids stora samhällsutmaningar är just denna ökande hälsoklyfta. Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, SKPF pensionärerna, Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) och Riksidrottsförbundet (RF) vill genomföra en samling för mer gemenskap och mer träning för äldre.

Vi vill att regeringen satsar tio miljoner kronor i ett Äldrelyft. Vi ser att det behövs följande:

■ Statligt stöd för mer träning och gemenskap för personer som är 65 år och äldre
■ Folkbildningssatsning på mat och måltid för personer som är 65 år och äldre
■ Fler mötesplatser samt tillgång till anläggningar på dagtid för fysisk aktivitet för personer som är 65 år och äldre

Vi vill att satsningen innehåller följande delar:

■ Fysisk aktivitet för att må bättre och orka mer
■ Gemenskap för att minska ensamhet och isolation
■ Måltids- och matlagningskurser för att öka kunskapen om maten och måltidens betydelse

För att nå målet om en jämlik hälsa behövs en gemensam kraftsamling. Samtidigt som många människor mår bra ser vi att allt fler mår sämre och att samhället får ökade kostnader för vård och omsorg. Möjligheterna för oss att må bättre och samtidigt minska kostnaderna för samhället är mycket stor.

Vi vet idag att effekten av träning för äldre är stor. Idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger lust och glädje i fritiden och ett socialt sammanhang och gemenskap. Regelbunden fysisk aktivitet, styrke- och balansträning tillsammans med bra matvanor och koll på medicinerna förebygger dessutom fallolyckor och andra skador. Cirka 70000 personer om året skadar sig så allvarligt efter ett fall att de blir inlagda på sjukhus. Fallolyckor leder varje år till 1700 dödsfall.

72 procent av kvinnor och män i Sverige idrottar eller motionerar minst någon gång i veckan. Andelen personer över 75 år som motionerar varje vecka nästan fördubblades under perioden 2008–2015. Men mycket mer kan göras för att fler ska få ett friskare och gladare liv på äldre dar.

Alla våra organisationer bidrar redan idag med verksamhet runt om i landet. Det kan handla om allt från boule, klurig frågesport till styrketräning eller matlagning tillsammans. Vi vet att våra pensionärsorganisationer och våra idrottsföreningar bidrar till att många får känna den där viktiga samhörigheten och gemenskapen.

Den ökande hälsoklyftan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Vi behöver göra mer för äldre och vi vill nå fler äldre som av olika orsaker inte rör på sig. Tillgängligheten måste öka, avgiften för träning måste hållas på en rimlig nivå för att de med låg inkomst ska kunna delta, kontaktnätet med äldre personer som inte självmant håller på med fysisk aktivitet måste byggas upp. Här vill vi bli bättre och göra mer tillsammans.

Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och livskvalitet, inte minst bland äldre. Flera studier visar att en hög aktivitetsnivå hos seniorer minskar för tidig dödlighet, sjukdom och funktionshinder. Delaktighet och inflytande i samhället eller över den egna livssituationen är också viktigt för ett hälsosamt åldrande. Detta kan vi tillsammans bidra till – vi  kan göra Sverige ännu starkare.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Christina Tallberg, ordförande PRO

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Berit Bölander, förbundsordförande SKPF

Monica Blomberg, förbundsordförande RPG

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev