Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Ledningen för Stockholm läns landsting har nyligen beslutat att införa vårdval för reumatologisk specialistvård i Stockholm. Beslutet påverkar reumatikervården i hela Sverige till det sämre.

Publicerad: 24 mars 2017, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalLäkemedelPatientsäkerhetVinster i välfärdenSLL

Företrädare för patientförbundet Reumatikerförbundet, för specialisterna i reumatologi, Svensk reumatologisk förening och för forskning och utbildning inom reumatologi, Karolinska Institutet, har alla motsatt sig detta beslut.

Det kan förefalla svårbegripligt eftersom alla är eniga om att det behövs en ökning av vården för reumatiskt sjuka, eftersom antalet reumatiskt sjuka ökar, och att en rad nya, effektiva – men ofta dyra – läkemedel blir tillgängliga. Men förklaringen ligger i den konstruktion av vårdval som föreslås där vården riskerar att bli mer ojämlik och där kunskapsutveckling och utbildning hämmas. Reumatikervården utgör ett ovanligt tydligt exempel på detta.

För vårdval reumatologi gäller nämligen inte bara att antalet vårdgivare och antalet besök för vilka man får ersättning är ”taklöst”. Också tillgängligheten för läkemedel föreslås bli ”taklös”, det vill säga en vårdvalsläkare får fri tillgång till landstingets budget för läkemedelsförskrivning och kan fritt förskriva läkemedel.

Detta i motsats till situationen på sjukhusens mottagningar där varje klinik har en bestämd budget för läkemedel. Man kan säga att detta är bra för oss som patienter med reumatisk sjukdom och för oss läkare som behandlar dessa patienter, men det krävs inte mycket framtidstanke för att ana att ett sådant system efter en tid måste betalas, och att det enda sättet att betala är att sänka kostnaderna i de delar av sjukvårdsystemet som landstinget kan styra. Vi befarar att så blir fallet på de reumatologiska enheter som tar hand om de allra svårast sjuka patienterna – eller på de akutmottagningar som redan har svårt att inom rimlig tid ta hand om akut sjuka.

Prioriteringsproblemen är särskilt svåra inom reumatologin. För reumatologin är riskerna än större för en utveckling mot en oetisk prioritering, eftersom det är så stora pengar inblandade och eftersom det är en brist på reumatologer i hela landet. Det blir lätt frestande för en vårdentreprenör att satsa på att ta emot patienter som bara har behov av korta besök – och utan komplicerade behov av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och teamvård – och där man nu får möjlighet att förskriva dyra läkemedel utan att behöva prioritera mellan olika behov.

Detta i motsats till det arbete som bedrivs inom dagens reuma-enheter där vårdpersonal och forskare systematiskt byter dyra läkemedel mot likvärdiga och billigare läkemedel, och prövar hur man kan minska doser utan att det går ut över terapieffekten.

Vi befarar att läkare från hela landet etablerar sig i Stockholm med en ökande ojämlikhet i vården i landet som omedelbar följd.

Vi har idag i Sverige och Stockholm en av världens bäst fungerande reumatologiverksamheter, både vad gäller vård, och vad gäller forskning och utveckling, och där man systematiskt utvecklar och prövar nya läkemedel. Utan denna verksamhet skulle patienter fått vänta mycket längre på de läkemedel som idag förbättrar livet för många reumatiker.

Av detta skäl kan vi inte stillatigande se hur beslut nu tas för att omorganisera reumatikervården från prioritering av patienter med störst behov till dem där vårdvalsenheter har möjlighet att göra störst förtjänst, och att detta samtidigt drabbar den forskning och utbildning som behövs för att framtidens sjuka ska få god vård.

Hans Håkansson, förbundsordförande Reumatikerförbundet

Cecilia Carlens, ordförande Svensk Reumatologisk Förening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev