Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vårdval gör det lättare att rekrytera läkare

Det är inte bara patienterna som efterfrågar valfrihet och mångfald - med fungerande vårdval blir det också lättare att rekrytera och behålla läkare inom den offentligfinansierade sjukvården, skriver fem företrädare för läkarkåren.

Publicerad: 5 februari 2014, 13:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

VårdvalPersonalbristVårdbemanning

I Halland håller man just på att införa vårdval inom psykiatri och hudsjukvård. Ett av de uttalade syftena är att skapa en ny marknad för specialister som i dag verkar inom helt privatfinansierad sjukvård. Man hoppas locka tillbaka dem till den offentligt finansierade sjukvård där de tidigare varit verksamma och där de fått sin specialiseringstjänstgöring. Då får alla patienter - inte bara de bäst bemedlade - återigen tillgång till deras expertkunskap och Region Halland får bättre avkastning på den investering man gjorde när man utbildade dessa specialister.

Alla läkare är inte besjälade entreprenörer som villigt intecknar villa och privatliv för att öppna en egen låda på stan. På samma sätt trivs inte alla inom landstings, regioners och storbolags jätteorganisationer med långa beslutsvägar. Det är just detta som är en av finesserna med vårdvalet. Genom lika villkor för alla aktörer skapas möjligheter också för läkarna att välja. Då ökar chansen att den enskilda läkaren hittar en hemvist i den offentligt finansierade vården i just ditt landsting. Vårdval kan alltså göra det mer attraktivt för läkare att etablera sig.

Bristen på läkare, särskilt sådana med specialistkompetens, blir allt större. Konkurrensen hårdnar om de specialister som trots allt finns tillgängliga. Läkarna blir allt mer aktiva konsumenter i valet av arbetsgivare. Länge var hyrbolagen det enda alternativet för de som ville ha en annan arbetsgivare. Nu visar Läkarförbundets undersökning om bemanningen i primärvården att de landsting som kommit långt i sin vårdvalsutveckling verkar ha lättare att hålla vårdcentralerna bemannade. Det gäller oavsett om vårdcentralerna drivs privat eller i egen regi. Allt talar för att vi kommer att se samma utveckling inom övriga specialiteter när vårdvalen inom övrig öppen specialistvård nu börjar ta fart även utanför Stockholm.

Nu vänder vi oss till dig som behöver rekrytera läkare till den offentliga vården, minska hyrläkarkostnaderna och som tror på vård på lika villkor för alla som behöver det. Gör ditt yttersta för att skapa en tilltalande mångfald för att locka läkare att komma till dina trakter! Vårdvalet är en mycket bra modell för att skapa den mångfalden.

Heidi Stensmyren, förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund, ordförande i Sveriges läkarförbunds arbetsgrupp för utveckling av vårdval i specialistvården

Anders Åkvist, ordförande Hallands läkarförening, ledamot i Sveriges läkarförbunds arbetsgrupp för utveckling av vårdval i specialistvården

Staffan Henriksson, ordförande SPLF Svenska privatläkarföreningen

Ove Andersson, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Anders Dahlqvist, styrelseledamot Sjukhusläkarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev