Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vårdförbundet: Vi är starkare tillsammans!

Att splittra barnmorskorna från de andra yrkesgrupperna i Vårdförbundet är inte vägen framåt för att få bättre löner och arbetsvillkor, replikerar förbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Publicerad: 30 november 2018, 11:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BarnmorskorVårdförbundetFackföreningarSjuksköterskorSKRSvenska modellen

Replik. Vårdförbundet organiserar landets 114 000 legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

De yrkesgrupper vi organiserar är vårdens ryggrad och många av våra medlemmar har liknande arbetsförhållanden. De behöver finnas i vården dygnet runt och året runt för att vården ska fungera och vara tillgänglig.

Vårdförbundets medlemmar har ett direkt ansvar för patienters liv. Det är speciellt och måste avspegla sig i arbetsvillkoren och lönesättningen. Men att splittra barnmorskorna från de andra yrkesgrupperna är inte vägen framåt i det arbetet.

Vårdförbundets medlemmar företräds av alla våra yrkesgrupper både i förhandlingar och i förbundets utvecklingsarbete och förbundet förhandlar direkt med vårdens största arbetsgivare Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Det innebär att vi inte behöver komma överens med andra förbund eller föreningar när vi lägger fram yrkanden till arbetsgivaren. Därför kan vi driva konkreta frågor, som hälsosamma arbetstider eller en barnmorska per aktiv förlossning.

fackförbundet SRAT inte har en egen partsställning gentemot SKL, kan det bli svårt för Barnmorskeförbundet att driva fackliga frågor genom SRAT. Det kan exempelvis handla om möjligheten att få igenom sänkt veckoarbetstid vid natt- eller rotationsarbete.

SRAT är ett mindre förbund som är anslutet till centralorganisationen Saco. De organiserar i dag ett 20-tal olika medlemsföreningar med helt olika behov och inom helt olika sektorer, bland annat diplomater, flygtekniker och tandhygienister.

När medlemsföreningarna inom SRAT ska förhandla villkor med SKL behöver de enas om vilka frågor SRAT ska lyfta. Sedan måste SRAT lyfta medlemsföreningarnas yrkanden vidare till AkademikerAlliansen, som sedan sköter förhandlingarna för SRAT:s räkning.

Vårdförbundet har svårt att se hur det skulle stärka barnmorskornas förhandlingsmöjligheter, eftersom SKL har tydliggjort att de inte är intresserade av att träffa särskilda överenskommelser med SRAT. Den medlem som funderar på att gå med i SRAT bör därför undersöka vilket lokalt avtal de kommer att gå under. Avtalen får nämligen konsekvenser både för arbetstiden, arbetsmiljön och andra förutsättningar. Därtill påverkas de egna försäkringarna och andra förmåner av att byta förbund.

Det är viktigt att vårdens beslutsfattare och politiker känner till att Vårdförbundet kommer att fortsätta att organisera barnmorskor och att vi förhandlar för att förbättra alla våra yrkesgruppers villkor.

Vi vet att de yrkesgrupper vi organiserar är nyckelgrupper för en fungerande vård, men att arbetsvillkoren för samtliga behöver förbättras. Därför arbetar vi hårt för att skapa en bättre arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider och högre löner för våra medlemsgrupper.

I förhandlingarna lyfter vi just nu därför både yrkesfrågor, som exempelvis frågor om karriärutveckling, men givetvis också en mängd villkorsfrågor, som exempelvis förkortad nattarbetstid eller förutsättningar för högre lön. Parallellt med förhandlingarna driver vi även våra medlemmars frågor i möten med politiker, myndigheter, arbetsgrupper och i media. Vår styrka är vår storlek och vår plats direkt vid förhandlingsbordet.

Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev