Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Värdebaserad vård ställer patienter mot varandra

När ett privat managementbolag lyckas kapa åt sig viktiga delar av vården med en ifrågasatt vårdmodell och därtill knyter till sig personer på nyckelpositioner inom vården, börjar vi förlora greppet om vården, skriver företrädare för Karolinskas läkarförening.

Publicerad: 23 januari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Karolinska är sannolikt det sjukhus som är mest radikala i införande av värdebaserad vård, skriver debattörerna. Foto: Erik Ardelius


Ämnen i artikeln:

LäkareVårdkrisen

Vi har tidigare (Läkartidningen 30/11-2016) visat att värdebaserad vård är ett begrepp som marknadsförs av Boston Consulting Group (BCG). De har sedan flera år lobbat hårt mot sjukvården för att införa sin modell och har beretts tillträde till flera universitetssjukhus i Sverige. Den tidigare regeringen gav också i uppdrag till det privata bolaget Ivbar att grunda Sveus, ett nationellt projekt med syfte att utveckla värdebaserad vård inom sjukvården. Landstingen bjöds in att delta men endast sju valde i slutänden att gå med i projektet.

Karolinska är sannolikt det sjukhus som är mest radikala i införande av värdebaserad vård. Som tidigare rapporterats (Sveriges Radio Kaliber 2016-11-14) har Karolinska valt att anställa en av de tidigare konsulterna från Boston Consulting Group som operativ chef för sjukhuset.

I Boston Consulting Groups arbete med värdebaserad vård hoppar de över det första steget i vad en managementkonsult gör när den påbörjar ett arbete hos en klient, nämligen analysen av de brister och styrkor klienten har. Konsulterna väljer istället att marknadsföra en färdig produkt som inte tar hänsyn till det enskilda sjukhusets förutsättningar. Istället pådyvlas landstingen en modell där one size fits all.

För att införa värdebaserad vård fullt ut behöver hela sjukvårdens organisation göras om eftersom den bygger på konkurrens. I en offentlig sjukvård blir det ingen konkurrens på det sätt som modellen förutsätter utan istället börjar olika patientgrupper konkurrera om samma resurser. Modellen vänder upp och ner på den behovs- och solidaritetsprincip som vi har i Sverige och där värdebaserad vård istället kommer att prioritera grupper utifrån vad som är mest kostnadseffektivt.

Flera bevis för att modellen har allvarliga brister finns. Bland annat publicerade organisationen European Observatory and Policies tillsammans med WHO en rapport om modeller som värdebaserad vård 2014. Den visade inte på någon förbättrad kvalitet eller billigare vård. Rapporten är intressant eftersom den emotsäger just de argument som Boston Consulting Group använder för att motivera införandet av detta Det finns också flera exempel där man studerat effekterna av värdebaserade vårdmodeller. Bland annat i en stor studie från England där man till mångas förvåning fann att sjukhusen som inte infört vårdmodellen fick bättre resultat än de sjukhus som infört modellen.

Liknande resultat har man också sett i andra stora studier. Med tanke på avsaknaden av positiva effekter blir det än mer konstigt att man förordar något som man vet att varken samhället eller patienterna tjänar på. Den uteblivna effekten kan bero på flera orsaker men den viktigaste orsaken är att värdebaserad vård egentligen handlar om utfallsmått. Med andra ord blir värdebaserad vård bara ett produktionsmått sprungen ur New Public Management.

När ett privat managementbolag lyckas kapa åt sig viktiga delar av vården med en ifrågasatt vårdmodell och därtill knyter till sig personer på nyckelpositioner inom vården, börjar vi förlora greppet om vården.

I och med att vården allt mer påverkas av personer med andra incitament än det som är verkligt och viktigt för patienten finns risker för att konflikter uppstår i vilka förändringar av vården som behövs. Risken är då att man väljer att förändra saker inte för att det riktigt och rätt utan för att man är lojal mot modellen. Den största risken med jäv är inte att skattepengar hamnar hos managementbolag utan att beslut fattas som raserar vården för lång tid framöver.

Det är dags att de folkvalda sätter sig in i frågan och reagerar så att inte vården styrs av modeller utan verklighetsförankring.

Lars Falk, vice ordförande Karolinskas Läkarförening

Yvonne Dellmark, ordförande Karolinskas Läkarförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkareVårdkrisen

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev