fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vårdcoacher är en återvändsgränd

Systemet med vårdcoacher som införs i landstingen i Stockholm, Östergötland och Örebro är en gammeldags modell redan innan den satts i sjön. Istället borde fokus ligga på att en vårdgivare tar ansvar för hela vårdkedjan.

Publicerad: 9 september 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Med Stockholm som förebild kommer nu även landstinget i Östergötland och Örebro att anställa vårdcoacher. Och det ser ut som om allt fler landsting och regioner kommer följa efter. Vårdcoacherna arbetar dels med patienter som av olika orsaker har besökt vården ofta under en begränsad tid och dels med dem som är kroniskt sjuka, till exempel i hjärtsvikt.

Målet är att uppnå färre vårddygn, färre akutbesök och bättre överlevnad. Landstinget i Stockholm räknar med att de 100 vårdcoacherna ska hinna hjälpa 5 000 av de svårast sjuka patienterna. Syftet är gott - att hjälpa de mest utsatta i ett komplext system. Men vi menar att vårdcoacherna riskerar att låsa sjukvården i ett dysfunktionellt tänkande. Vårdcoacher är gammaldags redan innan systemet sätts i sjön. Det kommer att fungerar enbart för de riktigt gamla och svaga.

Potentialen ligger istället i att nå alla patienter och identifiera de med störst behov redan innan deras sjukdom spårar ur. Det måste löna sig att jobba förebyggande och styra de sjuka till rätt vårdnivå, följa deras sjukdomar, blodprover, vikt och proaktivt sätta in behandling och styra patienters sökmönster. Att göra rätt från början borde premieras istället för att de facto betala två gånger för samma sak. Vi behöver ett sjukvårdssystem inom så väl primärvården som den specialiserade vården som uppfyller följande krav:

- Ger mer incitament för att jobba tillsammans i hela vårdkedjan.
- Det behövs långa kontrakt alternativt vårdval (LOV) på fler områden för att en vårdgivare skall våga och orka hålla i investeringar i hela vårdkedjan.
- Ersättning per patienten istället för organ.
- Ökat fokus på förebyggande vård.
- Ansvar för hela vårdkedjan för varje enskild vårdgivare, inte endast enskilda specialiteter.

Med ett ansvar för hela vårdkedjan kommer innovationerna att öka runt patienten. På sikt sänks därmed kostnaderna för sjukvården. Dessa kostnadsminskningar är en viktig pusselbit kring frågan om välfärdens finansiering och demografins utmaningar.

Detta sker redan i andra länder där fokus ligger på att vårdgivare tar ansvar för hela vårdkedjan. Ett välkänt exempel är förstås Kaiser Permanente i USA men ett mindre känt exempel är sjukvården i Valencia i Spanien. Några av resultaten från Valencia är:

- Minskade köer.
- Fler besök i primärvården år från år.
- Minskade akutbesök år från år, mindre akuta åkommor till sjukhusakuten har minskat från 19,5 procent till 3,5 procent.
- Nöjda patienter.
- Väntetid på akuten på i snitt på 10 minuter.

Vården sker dessutom till en mycket lägre kostnad än i Sverige. Vårdgivaren i Valencia får en ersättning på 608 euro per patient och år, att jämföras med genomsnittet i Spanien som är 1320 euro. I Sverige ligger motsvarande kostnad på cirka 2200 euro.

Detta är möjligt just på grund av stora satsningar på de sjukaste patienterna och på omfattande satsningar på förebyggande vård med avancerade IT-lösningar som stöd. Coacher är alla i system som detta och hos Kaiser Permanente en integrerad del av sjukvården och faktiskt själva kärnan i affärsidén. Vårdgivarens incitament är att patienter inte skall bli sjuka. Det är då vårdgivare tjänar pengar. Vill man vara elak kan man säga att i Sverige finns faktiskt de direkt motsatta incitamenten. Vi tjänar pengar på fler och sjukare patienter. Därför vill vi uppmana Sveriges regioner och landsting; tänk om när det gäller coacher och tänk nytt när det gäller sjukvårdssystem som gör det lönsamt att jobba med hela vårdkedjan och förebyggande vård.

Björn Zackrisson, affärsområdeschef
Hans Dahlgren, affärsutvecklingschef
Praktikertjänst AB

Björn Zackrisson, Affärsområdeschef hälso- och sjukvård, Praktikertjänst

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev