Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vårdcentraler för äldre bättre än vårdval

Vårdval inom geriatriken är inte lösningen på situationen för länets sköra äldre. Vänsterpartiet vill istället se förebyggande insatser, bättre samordning av vård och omsorg, och större äldrevårdskompetens i primärvården. Vår lösning stavas äldrevårdcentraler och mobila uppsökande vårdteam.

Publicerad: 3 februari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Äldrevårdcentraler erbjuder specialistkunskaper inom äldrevård och kan ta ett samordnande ansvar för den äldres hela behov av vård och omsorg.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdVårdvalPersonalbristÄldresjukvårdAkutsjukvårdEffektiv vård

Vårdvalet, borgarnas främsta verktyg för splittring, finns i dag inom de allra flesta vårdområden. Snart kan det vara de sjuka äldres tur att överösas med valmöjligheter – borgarnas arbete med att ta fram vårdval geriatrik pågår för fullt.

Regeringens nationella samordnare Göran Stiernstedt avfärdar i sin utredning av svensk sjukvård vårdval för gruppen äldre med omfattande behov. Det gör Vänsterpartiet också. Vi vill båda se möjligheten för landsting och kommuner att samverka kring vård och omsorg av våra äldre.

I Stockholms läns landsting har vi i dagsläget över 400 vårdplatser på grund av personalbrist. Det är ungefär som om vi skulle låta ett medelstort sjukhus stå tomt, men ändå betala för underhåll, uppvärmning av lokaler och sjukhusutrustning.

Sköra äldre patienter blir ibland liggande i timmar på länets akutmottagningar i väntan på en sjukbädd. Risken för vårdrelaterade skador är hög. Det finns ingen möjlighet att ge dem mat och dryck där i akutkorridoren, ingen möjlighet att förebygga liggsår eller se till hygien.

Därför är det eftersträvansvärt att minimera mängden akuta vårdsituationer för äldre. Det är svårt att få en vårdrelaterad infektion på akutmottagningen om du slipper åka in över huvud taget. Genom förebyggande insatser och god geriatrisk kompetens inom primärvården skulle vi få ner antalet akutlägen för äldre. Här har vi i Vänsterpartiet flera konstruktiva förslag.

Vi vill återinföra äldrevårdcentraler (ÄVC), något som tidigare fanns i länet men som togs bort av borgarna till förmån för vårdval.

Varianter finns dock kvar runtom i landet. Vårdcentralen i Knislinge, Region Skåne, har en äldrevårdsmottagning som bland annat erbjuder vårdplanering i hemmet, eget väntrum och ett eget telefonnummer för tidsbokning, utan knappval. På Wästerläkarna 70+ i Göteborg arbetar läkarna både på den vanliga vårdcentralen och på ÄVC och patienterna kan själva välja vilken av mottagningarna de vill besöka.

Äldrevårdcentraler kan se lite olika ut. Det centrala är att de erbjuder specialistkunskaper inom äldrevård och att de tar ett samordnande ansvar för den äldres hela behov av vård och omsorg.

Vänsterpartiet vill också införa mobila geriatriska team. I dessa arbetar läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut från sjukhuset tillsammans med anhöriga, den kommunala omsorgen, hemsjukvården och den äldre själv. Målen är att skapa trygghet för de mest sjuka bland äldre och deras anhöriga samt att minska onödiga inläggningar på sjukhuset. Det kan handla om allt från genomgång av mediciner och undanröjning av fallrisker i hemmet till att hitta möjligheter för den äldre att komma ut och få motion.

Det förekommer att en i övrigt frisk äldre person ramlar och behöver undersökas för eventuella frakturer, något som kan innebära flera timmar av onödigt liggande på akuten. Många av de äldre som kommer till akutmottagningarna med misstanke om fraktur har inte brutit något.

Med sådana scenarier i åtanke har Vänsterpartiet drivit – och fått igenom i Stockholms läns landsting  – införandet av mobila röntgenteam. Dessa kommer hem till den äldre, utför undersökningen och ställer eventuell diagnos på plats. Bara om en fraktur hittats är ett sjukhusbesök nödvändigt. Väntetiden på akuten kortas ofta eftersom röntgen redan är genomförd och diagnos ställd.

Den borgerliga minoritetsregimen i Stockholms läns landsting verkar tro att allt blir bättre med vårdval. Vänsterpartiet tror tvärtom att vårdval fragmentiserar vården och försvårar möjligheterna till sammanhållen vård, samverkan och – inte minst – politiskt ansvarfull planering av vårdutbud och ekonomi.

Pia Ortiz Venegas, landstingsledamot (V) med ansvar primärvård, Stockholms läns landsting

Ifrah Degmo Mohammed, ledamot (V) i beredningen för äldre och multisjuka, Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev