Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vår kunskap om hiv får inte förringas

Kvinnolobbyn kritiserar regeringens beslut att inkludera våra organisationer vid världens största toppmöte om hiv och aids. Att förringa vår kunskap genom att ifrågasätta vår närvaro tolkar vi som ett tecken på okunskap, skriver Hiv-Sverige, RFSL och RFSU.

Publicerad: 9 juni 2016, 03:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsoarbeteFolkhälsoarbeteFolkhälsoarbete

Just nu pågår ett högnivåmöte inom FN för att för att förnya FN:s deklaration om hiv och aids. FN har tydligt uttalat vikten av representation från det civila samhället på mötet för att föra fram röster och perspektiv från personer som lever med och berörs av hiv. Svenska regeringen har i sin delegation inkluderat ett antal organisationer från det civila samhället, däribland våra tre organisationer. Ett beslut som kritiseras av Kvinnolobbyn.

Våra organisationer har alla 25 års erfarenhet av arbete med hiv, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Ett arbete vi bedriver i såväl Sverige som internationellt och i FN, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter, icke-diskriminering och jämställdhet.

Globalt sett lever 36 miljoner människor med hiv och dagligen beräknas nästa 6 000 personer få hiv, där vissa grupper är mer riskutsatta än andra, däribland unga kvinnor och flickor, män som har sex med män, transpersoner och människor som säljer sex.

Ett framgångsrikt preventionsarbete måste utgå från de olika gruppernas skilda livsvillkor och rättigheter och att hälso- och sjukvården tillgängliggörs för alla oavsett grupptillhörighet.

FN:s generalsekreterares rapport inför mötet visar att ungas kunskap om hiv i låg- och medelinkomstländer i princip legat stilla de senaste 15 åren på en oacceptabelt låg nivå. Vi har under många år drivit på för bättre sexualupplysning till unga och inte minst lyft jämställdhet och kvinnors och hbtq-personers rättigheter inför alla förhandlingar. En fråga som globalt sett är kontroversiell.

Inför högnivåmötet som nu äger rum kampanjade värde-konservativa stater för att utestänga hbtq-organisationer från mötet - ett tydligt motstånd mot hbtq-personers mänskliga rättigheter. Att svenska regeringen valde att inkludera organisationer som företräder nyckelgrupper inom hivpreventionen i delegationen är därför en mycket viktig politisk markering.

Sverige har starkt drivit att diskriminerade gruppers rättigheter måste vara utgångspunkt i den verktygslåda som länderna har till sitt förfogande för att bedriva effektiv och evidensbaserad hivprevention.

I den nya politiska deklarationen åtar sig FN:s medlemsländer specifika mål, däribland att minska antalet nya fall av hiv bland unga kvinnor till 200 000 om året till år 2020 samt att en fjärdedel av globala hiv-resurser bör läggas på prevention.

Vi arbetar dagligen med och för personer som lever med hiv, genom att lyfta rättigheter och genom att förbättra den nationella hivpreventionen utifrån evidensbaserad forskning. Att förringa vår samlade kunskap genom att aktivt ifrågasätta vår närvaro vid världens största toppmöte om hiv tolkar vi inte som något annat än ett tecken på okunskap.

Att vilja stoppa spridningen av hiv och samtidigt ifrågasätta närvaron av hbtq-organisationer och organisationer som företräder personer som lever med hiv samt sexuella hälso- och rättighetsfrågor visar på bristande omdöme. En sak är säker - det gagnar inte arbetet med att nå målet att stoppa aids innan år 2030.

LÄS MER: Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen. 

Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige

Frida Sandegård, ordförande RFSL

Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev