Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Välkommet besked om barnens vaccinationer

Nu är det viktigt att regeringens nya vaccinationspolitik omsätts i handling. Svenska barn ska inte ha sämre skydd än andra.

Publicerad: 2 april 2012, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Vaccinationer

Efter lång väntan presenterades nyligen regeringens proposition för de nationella vaccinationsprogrammen. Propositionen syftar framför allt till att skapa en tydligare ordning för hur nya vacciner förs in i programmen. Det är glädjande att regeringen nu visar handlingskraft i denna viktiga fråga.

Barnvacciner ger ett effektivt skydd mot sjukdomar, ger få och lindriga biverkningar och är därtill kostnadseffektiva. Genom det allmänna barnvaccinationsprogrammet har sjukdomar som difteri, polio, mässling, påssjuka och röda hund så gott som helt försvunnit i Sverige. Något som medfört genomgripande positiva konsekvenser för såväl individen som för samhället.

Framgångsrik forskning har de senaste åren lett fram till att flera nya vacciner introducerats. Ytterligare vacciner är på väg. Efter att det under 70- och 80-talen rått stiltje har flera länder de senaste åren fört in flera nya vacciner i sina barnvaccinationsprogram. Ett sådant vaccin är det mot rotavirus, vilket orsakar omkring två tredjedelar av all maginfektion hos små barn. Bland annat Österrike, Norge, Finland och Nederländerna har framgångsrikt infört sådan vaccination, ännu inte Sverige.

164 länder har till dags dato redan infört allmän vaccination mot hepatit B, ett virus som drabbar levern och efter rökning är den vanligaste anledningen till levercancer. Sverige hör till ett av få länder som ännu inte infört vaccination. Vaccin mot vattkoppor är ytterligare ett som inte finns i det svenska programmet.

I Sverige har vi traditionellt sett legat i framkant inom barnvaccinationer. Vi har också den troligen högsta täckningsgraden. Mellan 90 och 100 procent av alla barn får vaccinerna i barnvaccinationsprogrammet – en siffra sjukvården i många andra länder har synnerligen svårt att uppnå. Nya vacciner har tagits in och ut ur programmet under snart 200 år. Men de senaste åren har det gått långsamt. Senast infördes vaccination mot pneumokocker och livmoderhalscancer, 2009 respektive 2010, men då långt efter flera andra jämförbara länder.

I dag är beslutsordningen oklar och aktörerna många. Något som gjort att vaccin som borde införts för länge sen, ännu inte kommer svenska barn till del. Detta gäller inte minst vaccin mot hepatit B. Av den anledningen har flera landsting gått före och erbjuder sina barn skydd gratis, eller mot en kostnad. Det är bra samtidigt som det går emot en av våra mest grundläggande principer – den om jämlik vård.

Enligt den nya propositionen ska regeringen fatta beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas. Landsting och kommuner är sedan ålagda att utföra vaccinationen. Den samhällsekonomiska kostnadseffektiviteten ska också prioriteras ytterligare. Ett annat av regeringens förslag innefattar skapandet av ett vaccinregister. Det är välkommet, dock skulle vi gärna se att det även omfattade vacciner utanför programmen.

Ju mer förutsägbar och transparant processen är, desto bättre. Givetvis hade det varit positivt om regeringen och staten också hade stått för kostnaden. Huvudsaken är dock att denna ordning inte skapar fördröjning i den nya processen.

Allmänna vaccinationer är alltjämt den mest effektiva medicinska intervention världen skådat, dessutom den hittills mest kostnadseffektiva. Därför är det angeläget att fler vaccin kan få introduceras i barnvaccinationsprogrammet. Ett effektivt sätt att fortsätta minska sjukligheten i samhället. Nu är det viktigaste att politiken omsätts i handling.

Marine Queniart Stojanovic, vd GlaxoSmithKline Sverige

Lill-Inger Larsson, medicinsk direktör GlaxoSmithKline AB

Johan Thor, vaccindirektör GlaxoSmithKline AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Vaccinationer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News