Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Valfriheten fortsatt viktig när vården utvecklas”

Den goda tillgängligheten och kvaliteten i Stockholms läns hälso- och sjukvård bekymrar de socialdemokratiska oppositionspolitikerna. Hur ska man annars tolka deras debattartikel där de i högstämda ordalag riktar kritik mot Vårdval Stockholm?

Publicerad: 7 mars 2017, 09:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Från Liberalernas och Alliansens sida har vi alltid patientens perspektiv som utgångspunkt. Delaktighet och patientmakt är nyckelord, skriver Anna Starbrink (L).


Ämnen i artikeln:

VårdvalStockholmAlliansenSLL

Replik. I Stockholm får 90 procent av patienterna träffa en husläkare inom sju dagar, vilket är bättre än rikssnittet. 95 procent får komma till specialistvården inom 90 dagar – det är bäst i landet – och 85 procent får behandling i specialistvården inom 90 dagar, vilket är väl över rikssnittet. Dessa goda resultat når vi till stora delar tack vare att det i Stockholmsvården finns många vårdgivare som bidrar till att ge vård och korta köer – enligt den vårdvalsmodell som Socialdemokraterna vill slå sönder.

LÄS OCKSÅ: Alliansens politik har skapat krisen i SLL

Primärvården är fundamentet i hälso- och sjukvården, och här gör vi följaktligen stora satsningar. Utöver den ordinarie budgetuppräkningen stärker vi primärvården med 140 miljoner kronor extra från och med 2017. Detta är en viktig åtgärd för att ge primärvården den centrala roll i hälso- och sjukvården som expertisen är enig om att den ska ha. Att erbjuda alla patienter en fast läkarkontakt med helhetsansvar är ytterligare ett steg i att stärka primärvården. Detta förslag presenterades i den SvD-artikel som gjorde S-politikerna så upprörda.

Vi inrättar även ett antal nya närakuter i hela Stockholms län. Genom att dessa är utrustade med både lab och röntgen kommer akutpatienter kunna diagnostiseras och färdigbehandlas utan att behöva besöka akutsjukhusens akutmottagningar. Närakuterna kan därmed avlasta akutsjukhusen och göra det möjligt för dem att planera sin verksamhet på ett effektivare sätt.

Från Liberalernas och Alliansens sida har vi alltid patientens perspektiv som utgångspunkt. Delaktighet och patientmakt är nyckelord. Vårdvalen ses kontinuerligt över, både vad gäller innehåll och ekonomisk ersättning, för att säkerställa att de fungerar som de ska. Ett exempel på detta är att flera vårdval kan länkas ihop – såsom för äldre med primärvård, hemsjukvård, geriatrisk vård och palliativ vård eller för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar – för att ge starkare vårdkedjor och bättre kontinuitet. Vi vill pröva vårdval på alla områden där det är lämpligt, men om något vårdval inte visar sig fungera så tvekar vi inte att ta bort det.

Under de drygt tio år som Alliansen haft ansvaret har hälso- och sjukvården i Stockholms län genomgått stora förändringar. Vårdköerna har kapats, mångfalden har ökat och patienterna har fått makten att själva välja vårdgivare. Samtidigt har landstinget under alla dessa år haft en budget i balans. Det ger oss en god ekonomisk grund att stå på när vi fortsätter utveckla vården för framtiden.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L), SLL

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev