Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Väldoftande julhandel stänger ute folk

En ny trend i julhandeln är så kallad ”sensory branding” där speciella lukter från doftmaskiner i gallerior ska få människor att handla mer. Något man då bortser från är att det är många som inte tål dessa ämnen. De som har astma eller doftöverkänslighet blir sjuka om man doftsätter inomhusluften, och de utestängs då från julhandeln.

Publicerad: 2 december 2014, 10:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningArbetsmiljöFastigheter

Att butiksägare och fastighetsägare till offentliga lokaler gör dem otillgängliga för en stor grupp människor strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sveriges riksdag antagit. Allergi och annan överkänslighet, till exempel doftöverkänslighet, är en funktionsnedsättning precis som exempelvis rörelse-, hörsel- och synnedsättning. FN-konventionen säger att de stater som skrivit under den ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till den fysiska miljön på lika villkor, bland annat när det gäller inom- och utomhusanläggningar.

Nästan var tionde svensk har astma. Drygt sex procent av den vuxna befolkningen, alltså hela 460 000 personer lider av en avancerad doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyper-reaktivitet. Många av dessa människor utestängs från offentliga miljöer på grund av doftsättning. Inte minst aktuellt nu inför den kommande julhandeln. En doftöverkänslig person kan undvika enskilda butiker och delar av lokalerna som doftar, men när hela köpcenter doftsätts blir det i stort sett omöjligt att besöka det.

Doftsättning som en marknadsföringsmetod för att öka försäljningen är onödig då det finns alternativa sätt för marknadsföring. Företagen som erbjuder doftsättning sprider vilseledande information om att de ämnen som används är godkända ur allergisynpunkt och därför inte orsakar problem. Idag sätts företagens vinstintressen framför funktionshindrade människor som utestängs från det offentliga rummet.

För människor med doftöverkänslighet finns det idag ingen behandling, inga mediciner för att dämpa symptom vid en reaktion som ofta yttrar sig i andningssvårigheter, huvudvärk, yrsel och tryck över bröstet. Symptomen håller dessutom ofta i sig i flera dagar och kan leda till sjukfrånvaro. Personer med doftöverkänslighet reagerar inte via luktsinnet utan forskning visar att det är det sensoriska nervsystemet som utlöser symtomen. Den som är doftöverkänslig kan reagera på mycket lägre halter av doftämnen än andra.

Det finns fall där kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd förelagt fastighetsägaren till ett köpcenter att sluta med doftsättning med hänvisning till försiktighetsprincipen i miljöbalken, men det finns inga prejudicerande fall som vägleder kommunerna. Diskrimineringslagens regler om bristande tillgänglighet som diskriminering som träder i kraft 1 januari 2015 kommer enbart att omfatta företag om de har fler än 10 anställda vilket gör att lagen inte kommer kunna tillämpas på företag som har doftsättning i de flesta fall.

Vi föreslår därför att regeringen snarast bör tillsätta en utredning som får i uppdrag att se över vilka lagar som kan behöva ändras för att skydda människor från att ofrivilligt utsättas för doftsättning i offentliga inomhusmiljöer, som till exempel gallerior och köpcenter.

Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma och Allergiförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev