Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vägra inte patienter rätten att själva välja vård

Regeringen vill nu försöka stoppa det fria vårdvalet. Ett argument som då används är att patientens lagstadgade rätt till fritt vårdval inskränker det kommunala självstyret. Men beslutet om vilken vårdcentral vi ska gå till när vi blir sjuka ligger inte på regionala politikers nivå, skriver Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 14 november 2014, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Principen om det kommunala självstyret får inte missbrukas.


Ämnen i artikeln:

VårdvalPrimärvård

Regeringen gör nu tappra försök att stoppa det fria vårdvalet i primärvården. Trots att det finns en parlamentarisk majoritet i riksdagen för de partier som inte vill inskränka valfriheten för patienterna läggs en proposition om just detta.

Ett avgörande skäl som anförts för att avskaffa patientens lagstadgade rätt till ett fritt vårdval är att detta inskränker det kommunala självstyret. Om man värnar detta självstyre är det dock viktigt att först tänka efter varför vi över huvud taget har ett kommunalt självstyre. Det handlar om att besluten ska tas så nära dem som berörs som möjligt.

Det kommunala självstyret är ingen dålig princip, tvärtom. Det är naturligt att stadsplanerings- och bygglovsfrågor ska beslutas av den kommun där stadsdelen eller byggnaden är belägen, och inte av staten, eftersom detaljkunskapen och engagemanget finns i kommunen. Ambitionsnivåer vad gäller kommunal service kan också variera mellan olika kommuner utifrån de avvägningar mellan lägre skatt å ena sidan och högre ambitionsnivå vad gäller till exempel lokal kollektivtrafik och idrottshallar å andra sidan som varje kommuns demokratiskt valda representanter gör.

Men ett fullföljande av principen att besluten ska tas på lägsta möjliga nivå måste rimligen innebära att om beslut med fördel kan tas av medborgarna själva, ska de också få möjlighet att göra det. Att patienten själv kan välja vårdgivare har ett egenvärde då det stärker egenmakten, det vill säga inflytandet över den egna vardagen. Att patienten får välja vårdgivare bör också leda till en större lyhördhet för patientens behov och en större delaktighet från patientens sida i vården.

Invändningen att det fria vårdvalet kan riskera att leda till en ojämlik vård mellan ”starka” och ”svaga” patientgrupper hanteras lämpligen genom att ersättningen per patient till vårdcentralerna baseras på dennes sjukdomsbörda och sociala bakgrund. Om vissa landsting tillämpar fritt vårdval och andra inte uppstår emellertid definitivt en vård på olika villkor mellan medborgare.

Principen om det kommunala självstyret får inte missbrukas, varken till omotiverade inskränkningar i medborgarnas makt eller till att utvidga kommunernas bestämmanderätt till det som naturligen är statens ansvar.

Att det som princip ska krävas legitimation för att få utöva läkaryrket är exempel på en statlig reglering som syftar till att värna individens och samhällets skydd. Trots att det är landstingen som har ett ansvar för vården inom ramen för det kommunala självstyret är det få som ifrågasätter att denna fråga ska beslutas av riksdagen och inte bli föremål för det kommunala självstyret. För att besluten ska fattas på rätt nivå är det på samma sätt nödvändigt att ge människor makten att välja i vården.

Det kommunala självstyret är en bra princip. Men den ska användas till just sådana beslut som bäst avgörs av lokala och regionala politiker. Dit hör inte beslutet om vilken vårdcentral vi ska gå till när vi blir sjuka.

Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VårdvalPrimärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev