Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Våga diskutera läkarnas joursystem”

Läkare som är komplediga hela veckor gör att det är svårt att få en kontinuitet i schemaläggning och patientkontakter. Det är därför märkligt att vi inte kan diskutera hur läkarnas joursystem kan utformas för att passa alla parter bättre.

Publicerad: 6 september 2016, 09:28

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Uppföljningen av patienten blir, enligt landstingsrådet, lidande då läkaren är kompledig.


Ämnen i artikeln:

LäkarePatienter

REPLIK Den tidigare överläkaren Sten Larnholt skriver i inlägget Skyll inte bristerna i sjukvården på läkarna den 26 augusti om politikernas kritik mot läkarnas joursystem.

Hälso- och sjukvårdens medarbetare är idag inte optimalt organiserade och en anledning är joursystemet som med kompensationsledighet blir problematisk för planering av verksamheten.

Nuvarande system innebär att läkarna genom jourtjänstgöring samlar på sig ett stort antal kompensationstimmar, något som oftare tas ut i ledighet än i ekonomisk ersättning. Det leder till att färre läkare är i tjänst dagtid. De är kompensationslediga, ofta hela veckor. Det innebär i sin tur svårigheter att få till en kontinuitet i schemaläggning och patientkontakter. Uppföljningen av patienter blir lidande då den ansvariga läkaren inte är på plats. Samtidigt leder långa arbetspass med jourverksamhet och beredskap till trötthet. Risken att läkarna fattar felaktiga beslut eller gör felaktiga bedömningar ökar och därigenom riskeras patientsäkerheten. Kontinuerlig patient-läkarkontakt blir också lidande på grund av arbetstidssystemet.

Det känns därför märkligt att nu rådande joursystem försvaras till varje pris av läkarna, i stället borde de våga diskutera hur vi kan utforma ett system som är tydligare och bättre för alla parter i hälso- och sjukvården. Det är inte helt logiskt att vårdens yrkesgrupper i dag schemaläggs i olika system, läkare i ett system och all annan personal i ett annat som sedan ska synkroniseras med varandra. Ur såväl ett patientsäkerhets-, effektivitets- som kostnadsperspektiv bör vi ställa oss frågan om det är rimligt att använda två olika system för schemaläggning av vårdpersonal.

Svensk hälso- och sjukvård är i toppklass vid jämförelse med andra länder och erbjuder vi vård av hög kvalitet med goda hälsoresultat. Trots det finns stora problem vad gäller tillgänglighet och effektivitet. Statistik från OECD visar att hälso- och sjukvårdens kostnader som andel av BNP i Sverige ökat från 8,2 procent år 1990 till 11,2 procent år 2014. Trots detta uppvisar svensk hälso- och sjukvård produktivitetsproblem med långa vårdköer och bristande tillgänglighet till vård.

Förra året kom rapporten EuroHope som visade att de svenska akutsjukhusen har lägst produktivitet i Norden. Ett annat tydligt sätt att åskådliggöra problematiken är att se till antalet patientbesök. OECD:s rapport Health at a Glance 2013 visade att svenska läkare i genomsnitt träffar knappt 900 patienter per år. Motsvarande siffra för alla 34 OECD-länder är 2400 patienter, i Tyskland fler än 2500 och i Kanada fler än 3000 patienter per år. Det trots att Sverige ligger bra till sett till antalet läkare per 1000 invånare där vi kommer på sjätte plats med 3,9 läkare. OECD-genomsnittet är 3,2 läkare.

I boken ”Den sjuka vården 2.0” beskriver Stefan Fölster och Monica Renstig samma problematik. År 1975 fanns det drygt 8500 läkare i Sverige som sammanlagt hanterade fler än 17,2 miljoner patientbesök om året. Nästan 40 år senare, år 2012, fanns över 32 500 läkare i landet - i det närmaste en fyrdubbling. Antalet patientbesök hade också stigit till drygt 28 miljoner per år, men det innebär ändå att antalet läkarbesök per läkare mer än halverats från i snitt 9 patientbesök till 3,8 i snitt per läkare.

Under 2015 så lämnade jag in en motion till SKL:s kongress med förslag om att inleda arbetet med att fasa ut joursystemet. Tyvärr bifölls inte motionen men jag ser med intresse hur kritiken mot joursystemet växer och i sinom tid lär vi få se en förändring av systemet vilket kan bana väg för ett nytt arbetstidssystem som i högre grad kan bidra till såväl god planering som bättre patient-läkarkontakt.

Johan Edstav, landstingsråd (MP), Landstinget i Uppsala län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkarePatienter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev