fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Vaccinationer: Tätt samarbete med kommunerna nyckeln

Publicerad: 10 mars 2021, 09:02

”Vi vill trycka på att regionerna har en enorm kapacitet att vaccinera”, säger Emma Spak på SKR. Bild: Adam Wrafter/Bildbyrån

Flera regioner uppger att samverkan med kommunerna är en central del av deras vaccinationsplaner. Största orosmolnet är fortsatt osäkerhet kring leveranser av nya doser. ”Det är nya utmaningar varje dag”, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne.

Ämnen i artikeln:

HälsaVaccinationerCovid-19

Regionernas ansvar för covid-19-vaccinering inbegriper tre punkter: planera för bemanning och lokaler, distribuera vaccin inom regionen samt erbjuda det till invånarna.

– I den praktiska planeringen skiljer det sig en del. Många regioner använder sin primärvård som bas och så har man byggt på med mottagningar som komplement. Andra har gjort tvärtom. Det beror på hur regionen ser ut, bland annat vad gäller hur glesbebyggd den är och möjligheterna till kommunikationer, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Dagens Samhälle har pratat med elva regioner som alla pekar på att ett nära samarbete med kommunerna har varit viktigt för att få till ett bra flöde i vaccineringen. Speciellt i den första fasen, där kommunerna suttit på informationen om exempelvis vilka invånare som har hemtjänst.

– Under vaccinering av priogrupp 1 har många av kommunerna hjälpt till genom att vaccinera personer som har hemtjänst. Kommunerna har också varit ett stort stöd när det gäller logistik och lokaler, uppger Emma Bergström Wuolo, pressansvarig på Region Norrbotten.

Samverkan ser relativt snarlik ut i regionerna, med kommunrepresentanter som deltar i regionens arbetsgrupper samt etableringar av nätverk för socialchefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Sedan tidigare finns fungerande samarbeten kring den årliga vaccineringen av säsongsinfluensan.

– Vi valde tidigt att använda oss av samma strategier och kontakter gällande covidvaccinering som vi normalt använder när vi influensavaccinerar. Dock med tillägget att det ska vara pandemisäkert förstås, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör på Region Sörmland.

I prioriteringarna av vilka som ska få vaccinet först har regionerna följt Folkhälsomyndighetens ordningsföljd. Men sedan finns det regioner som gjort egna avvägningar, exempelvis Stockholm som i högre utsträckning valt att vaccinera personal inom vård och omsorg.

Just vaccinen och hanteringen av dessa har också visat sig orsaka en del svårigheter.

– Att vaccinera personer med hemtjänst har varit lite av en utmaning, givet att vi velat vaccinera i hemmet snarare än på vårdcentralen. Och det vaccin vi använder för äldre har utmaningar kring hållbarhet och rörelsekänslighet, säger Magnus Thyberg.

Den största utmaningen är bristen på vaccin. För närvarande står regionerna med uppskalade verksamheter i form av avtal med privata aktörer, lokaler och extrapersonal som inte utnyttjas fullt ut.

– Vi vill trycka på att regionerna har en enorm kapacitet att vaccinera. Där finns en frustration över att det finns en färdig organisation men inga möjligheter att utnyttja den. Regionerna får också ersättning från staten kopplat till vaccinationen och när den väl utförs, vilket kan bli en utmaning kostnadsmässigt om det drar ut på tiden, säger Emma Spak på SKR.

Framöver väntar större leveranser, vilket innebär nya situationer att handskas med. Men det är också vad regionerna ser fram emot.

– Det är nya utmaningar varje dag. Det kommer mycket vaccin nu i april, maj och juni. Då gäller det att få till bokningar så vi kan använda allt effektivt. Det är vår ambition och det kommer vi att klara, säger Region Skånes vaccinsamordnare Maria Landgren.

Jan Ahmadi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev