Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

V-kritik: Vänsterns narkotikapolitik för liberal

Nu krävs ett stopp för den ensidiga medicinska inriktningen på missbrukarvården, och en lösning på konflikten mellan en restriktiv och en liberal drogpolitik. Därför borde vi i Sverige undersöka möjligheten att göra som i Portugal, där det enskilda missbruket inte längre kan leda till fängelse och där resurserna i stället läggs på vård.

Publicerad: 22 januari 2015, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vänsterpartiet föreslagit en avkriminalisering utan att föreslå någon annan åtgärd i stället.


Ämnen i artikeln:

Narkotika

REPLIK En debatt om svensk narkotikapolitik har blossat upp i Dagens Samhälle. Några företrädare för europeiska städer mot droger (Ecad) slår i en artikel den 8/1 ett slag för att vi ska behålla den nuvarande svenska restriktiva politiken, medan en grupp ledande vänsterpartister med Karin Rågsjö i spetsen i sin artikel 14/1 vill mjuka upp denna hållning med avkriminalisering, sprutbytesprogram och ökade inslag av underhållsbehandling (det vill säga förskrivning av ersättningsdroger till narkomaner). Man vill också ha ett gemensamt huvudmannaskap för missbruksvården och har tidigare föreslagit att det ska ligga under landstingen.

Vi som skriver detta är också med i Vänsterpartiet (och aktiva inom missbruksvården), men vi vill visa att det finns en annan vänsterlinje. I själva verket är Rågsjös linje ett uttryck för ett liberalt förhållningssätt till missbruket där samhället ger upp hoppet om en drogfri missbruksvård. Man vill att vi nöjer oss med att minska skadorna och att vi ger upp hoppet om många missbrukare och parkerar dem i ett livslångt underhållsprogram. Man vill också överge arbetarrörelsens restriktiva och kollektiva hållning i missbruksfrågor för ett individualistiskt medicinskt perspektiv.

Vi delar artikelförfattarnas oro över utslagningen av missbrukare och att så många nekas vård. Men känner också en oro över den inriktning på medicinsk vård av en beroendesjukdom som kräver ett bredare grepp än bara medicinering. I dag får 70 procent av Sveriges heroinmissbrukare som enda vård ersättningspreparaten Subutex och metadon. Dessa preparat utgör sedan en egen svart marknad och det är i dag fler som dör av dessa preparat än av heroin.

Budskapet till missbrukarna är numera ofta att de inte kan bli drogfria, de avråds från att försöka och pressas in i underhållsprogram. Hjärnan är, precis som läkemedelsförespråkarna säger, kidnappad av drogen. Men vår slutsats av det är en annan än att dela ut droger och sprutor till narkomaner. Tvärtom behöver de hjälp att lära sig avstå sinnesförändrande preparat resten av sina liv.

Det finns drogfria behandlingsalternativ men som nu sätts på undantag. Rågsjö med flera hänvisar till ”evidens”, men evidensen är inte entydigt för deras linje. Vid studier av drogfri behandling (se till exempel McKeganey 2011) uppnåddes väl så goda resultat. På samma sätt åberopar Rågsjö evidens för ett ökat sprututbyte trots att evidens för detta saknas. Det har minskat spridningen av hiv, men inte av hepatit C som är mycket smittsammare. Ett fåtal missbrukare hämtar ut hela sitt behov på dessa mottagningar, några så mycket att de misstänks sälja vidare. De flesta kommer så sällan att de tycks införskaffa kanyler även på annat håll (Stenström 2008).

Vad som krävs är ett stopp för den ensidiga medicinska inriktningen på vården. Konflikten mellan restriktiv och liberal drogpolitik kanske kan lösas upp genom att vi undersöker möjligheten att göra en svensk version av vad som skedde i Portugal, där det enskilda missbruket inte längre kan leda till fängelse och där resurserna i stället läggs på vård. Som det nu är har Vänsterpartiet föreslagit en avkriminalisering av det enskilda missbruket utan att föreslå någon annan åtgärd i stället.

Så länge som missbruksvården har nuvarande medicinska inriktning vore det dessutom förödande om all vård skedde under landstingens regi. Denna förändring måste vänta tills vården återfår inriktningen på drogfrihet.

Gunnar Bergström, Vänsterpartet Vallentuna

Peter Roth, Vänsterpartiet Södermalm

Marit Strand Pettersen, Vänsterpartiet Botkyrka

Thomas Hellström, Vänsterpartiet Upplands Väsby

Liza Boethius, Vänsterpartiet Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Narkotika

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News