Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Utredningen en eftergift åt arbetsgivarna

Utredningens förslag ökar inte vårdens effektivitet utan är en eftergift åt arbetsgivarna som genom delegering slipper åtgärda den allvarliga bristen på sjuksköterskor, skriver Svensk Sjuksköterskeförening apropå Göran Stiernstedts utredning.

Publicerad: 19 januari 2016, 15:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med utredningens förslag slipper arbetsgivarna åtgärda den allvarliga bristen på sjuksköterskor.


Ämnen i artikeln:

PatientsäkerhetPrimärvårdLäkemedelEffektiviseringSjuksköterskorUndersköterskorEffektiv vård

Göran Stiernstedt utredning om ett effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, som presenterades i förra veckan, innehåller både väl genomtänkta förslag och förslag som Svensk Sjuksköterskeförening är mycket kritisk emot.

Det är mycket bra att kommuner och landsting tillsammans ska organisera hälso- och sjukvård och socialtjänst för äldre personer med omfattande behov.

För att uppnå en jämlik vård är det nödvändigt att äldre får möta multidisciplinära team där även läkaren ingår. Det räcker dock inte med att läkaren inkluderas i teamet.

Det behövs även fler fysioterapeuter, arbetsterapeuter, specialistutbildade sjuksköterskor och kontinuitet för att möta äldre personers komplexa hälsoproblem och multisjuklighet.

Att införa en professionsneutral vårdgaranti i primärvården underlättar för patienterna att direkt få möta till exempel distriktssköterska och fysioterapeut.

Det är utmärkt att utredningen föreslår att sjuksköterskornas specialistutbildning ska utredas. Det är något Svensk Sjuksköterskeförening drivit i många år.

Det räcker däremot inte med att utreda avvägningen mellan klinisk och teoretisk utbildning. Utbildningen behöver bli flexibel och dess längd behöver ses över. Att utreda grundutbildningen är inte lika viktigt eftersom EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv redan är antaget.

Jag är mycket kritisk till att utredningen menar att orsaken till att andelen sjuksköterskor har ökat på sjukhusen beror på en allmän akademisering i samhället.

Samtidigt beskriver utredningen hur vården på sjukhusen blivit alltmer kunskapsintensiv och att svårt sjuka personer vårdas allt kortare tid på sjukhusen. Det är anmärkningsvärt att utredningen inte insett att vårdens förändring är huvudorsaken till att andelen sjuksköterskor har ökat.

Det finns också anledning att ifrågasätta utredningens slutsats att kompetensen underutnyttjas främst på grund av för få anställda med lägre kompetens. Det finns många exempel på team som inte kan ge vård av hög kvalitet på grund av kompetensbrist.

Det gäller till exempel brist på specialistutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor innebär att grundutbildade sjuksköterskor ofta får ta ett orimligt stort ansvar.

Undersköterskor behövs i teamet och i omvårdnad av patienterna. Men sjuksköterskan har högre kompetens att bedöma och tolka patientens status, tillämpa ny kunskap samt i partnerskap med patienten ordinera omvårdnadsåtgärder.

En rad vetenskapliga studier visar att sjuksköterskans kompetens och antal patienter hen ansvarar för har betydelse för patientens överlevnad och komplikationer.

Mot denna bakgrund är det olyckligt att utredningen utan någon konsekvensanalys föreslår att läkemedelshantering till undersköterskor inom sluten vård ska utvidgas. Formell kompetens för medicinska arbetsuppgifter har mycket stor betydelse för patientsäkerheten och i syfte att undvika skador är delegering av läkemedel väl reglerat.

Det finns alltför många exempel i hemsjukvården och på särskilda boenden där organisationen förutsätter delegering. Där är det omöjligt att följa kravet på att den person som får delegering har tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Men i dagens komplexa vård med potenta läkemedel är delegeringsföreskrifterna från 1997 än angelägnare.

Utredningens förslag ökar inte vårdens effektivitet utan är en eftergift åt arbetsgivarna som genom delegering slipper åtgärda den allvarliga bristen på sjuksköterskor.

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev