Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Uppenbara problem i vården av äldre

Äldreomsorgen i Sverige är väl utbyggd och Sverige har ett internationell sett framstående sjukvårdssystem. Därför är det angeläget att också vården av de mest sjuka äldre fungerar så bra som människor har rätt att förvänta sig.

Publicerad: 3 mars 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Människor far illa i onödan. Kvalitén brister och onödiga kostnader uppstår.


Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdLäkemedel

I Sverige, liksom i många andra länder, lever människor allt längre och är även friskare i allt högre åldrar. Det är i grunden positivt, samtidigt som det ställer nya krav på äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. För det innebär också att det finns en växande grupp äldre som har omfattande vård- och omsorgsbehov till följd av en kombination av åldrande och sjukdomar.

Att förbättra äldreomsorgen och sjukvården för dessa, de mest sjuka äldre, har stått i fokus för en fyraårig satsning under 2011 – 2014. Den omfattade totalt 4,3 miljarder kronor och byggde på årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I dag presenterar SKL en slutrapport från satsningen. God omvårdnad gör att behandling med lugnande mediciner och sömnmedel i äldreomsorgen minskar. Minskar gör också beteendemässiga och psykiska symptom vid demens. Trycksår har blivit ovanligare och störst är minskningen för svåra trycksår. Undernäring minskar. Vid livets slut får en större andel rätt lindring för smärta och oro.

Det finns anledning att vara stolt över de goda resultaten. Men vi kan ändå inte vara nöjda. Det finns uppenbara problem i vården av de äldre.

Allt fler äldre behöver äldreomsorg, samtidigt som de behöver hälso- och sjukvård. Med dagens sätt att arbeta skjutsas många av dessa äldre personer runt till olika enheter hos kommuner och landsting beroende på vilken vårdinsats som för stunden behövs mest. Långa perioder är det en rundgång mellan det egna hemmet, sjukhuset och olika korttidsboenden utan att någon tar ett helhetsansvar. Även när var och en gör sin del utmärkt, kan helhetsresultatet ändå bli dåligt.

Människor far illa i onödan. Kvalitén brister och onödiga kostnader uppstår. Med en blick in i framtiden, då ännu fler är äldre, är det definitivt inte hållbart, vare sig mänskligt eller ekonomiskt.

Många äldre och deras anhöriga uttrycker en stark frustration över den splittrade vården och omsorgen för svårt sjuka personer. Och i denna insikt har det i kommuner och landsting vuxit fram nya former för omhändertagande. Grunden är att de olika kompetenserna från kommuner och landsting samlas i team runt den äldre, oftast i hemmet.

Resultaten är häpnadsväckande goda. De äldre mår bättre och både de själva och deras anhöriga känner sig mer trygga. Rundgången minskar och sjukhusens akutmottagningar och vårdplatser används inte i onödan.

Vi har dock långt kvar till de nya arbetssätten tagit över. På många håll är mycket kvar vid det gamla, vilket vinterns rapportering om överbeläggningar och stabslägen vid många akutsjukhus vittnar om.

Överallt i världen är det en stor utmaning att få till en bättre vård för de som både behöver mycket omsorg och sjukvård. Sverige är långt ifrån ensamt om att söka efter bättre lösningar på detta område. Med framtidens demografi ökar trycket ytterligare.

De nya arbetssätt som vuxit fram under de senaste fyra årens äldresatsning är ytterst lovande. Därför önskar SKL en fortsatt överenskommelse med regeringen för att under 2015 utveckla de nya samarbetsformerna mellan äldreomsorg och sjukvård.

Ett bekymmer är dock att trots att det finns pengar avsatta i statsbudgeten för 2015, så har vi ännu inte fått besked från regeringen.

Äldreomsorgen i Sverige är väl utbyggd och Sverige har ett internationell sett framstående sjukvårdssystem. Därför är det angeläget att också vården av de mest sjuka äldre fungerar så bra som människor har rätt att förvänta sig.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ÄldresjukvårdLäkemedel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev