Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Tvinga arbetsgivare att ge läkare fortbildning

Regeringen skriver i en lagrådsremiss att den är emot ett införande av en lag som ger läkare rätt till fortbildning. Svenska Distriktsläkarföreningen är kritisk till den slutsatsen. En reglering bör till för att tillförsäkra patienten bästa möjliga vård.

Publicerad: 8 oktober 2015, 10:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Svensk sjukvård måste ha en tydlig nationell föreskrift för personalens fortbildning.


Ämnen i artikeln:

LäkarePatientsäkerhet

Den 20 augusti 2015 överlämnade regeringen lagrådsremissen Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (U2015/04134/UH) där regeringen föreslår hur EU-direktivet ska genomföras.

I lagrådsremissen skriver regeringen att man tvärtemot vad som föreslås i utredningen om genomförandet av direktivet (SOU 2014:19) inte avser att bemyndiga Socialstyrelsen och arbetsmarknadens parter att meddela förskrifter angående fortbildning för bland annat läkare, utan hänvisar till befintlig lagstiftning.

Svenska Distriktsläkarföreningen är liksom Sveriges Läkarförbund kritisk till regeringens slutsats. Vi anser att det måste till en reglering för att tillförsäkra patienten bästa möjliga vård.

Läkarvetenskapen utvecklas och förändras snabbt vilket gör att läkare i dag kan hjälpa ett större antal människor med allt fler och allvarligare problem.

För att upprätthålla sin kompetens och kunna erbjuda den bästa vården måste en läkare kontinuerligt fortbilda sig. Fortbildningen bör ingå i anställningen och vara lika naturligt som att kirurgen opererar eller som att specialisten i allmänmedicin tar hand om patienter på vårdcentralen.

Läkarförbundets regelbundna mätningar visar att fortbildningen för specialister i allmänmedicin succesivt minskat de senaste tio åren. Därtill visar den enkät som Läkarförbundets under våren 2015 gick ut med till läkare på landets vårdcentraler på stora regionala skillnader vad det gäller fortbildningen.

Enstaka landsting inför just nu fortbildningsstopp på grund av dålig ekonomi. Enkäten visar även att läkare på offentliga vårdcentraler får mycket mindre fortbildning än läkare på privata mottagningar. Speciellt små och läkarledda privata mottagningar erbjuder bättre möjligheter.

Svenska Distriktsläkarföreningen ser utifrån detta att dagens situation inte är acceptabel. Den enskilda arbetsgivaren hanterar inte frågan om läkarens professionella kompetensutveckling på ett sätt som garanterar att den enskilde patienten får möta en specialist på vårdcentralen som är uppdaterad på nya rön och behandlingsmetoder.

Vad det gäller uppföljning av den professionella fortbildningen anser Svenska Distriktsläkarföreningen att den primärt bör ske i dialog med den ansvarige arbetsgivaren men att den enskilde läkaren också har ett ansvar att fortbilda sig och öppet bör redovisa detta. Kravet på fortbildning måste dock vara tvingande för arbetsgivaren i första hand.

En likvärdig och tillräcklig kompetensutveckling för legitimerad sjukvårdspersonal är i hög grad en patientsäkerhetsfråga. Ojämnt fördelad fortbildning ger ojämlik vård. Svensk sjukvård måste ha en tydlig nationell föreskrift för personalens fortbildning.

Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen, andre vice ordförande Läkarförbundet

Britt Bergström, vice ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkarePatientsäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev