onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Tomma ord från MP om vård till flyktingar

I Region Skåne väljer Miljöpartiet att fördröja och skjuta fram förslag som syftar till att minska trycket på sjukvården för flyktingar. Det är oansvarigt, skriver liberalen Gilbert Tribo.

Publicerad: 23 december 2015, 08:07

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den största flyktingströmningen till Sverige sedan andra världskriget ställer stora krav på vår gemensamma välfärd.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdPsykiatriFlyktingmottagandeLiberalerna

REPLIK. I en debattartikel i Dagens Samhälle 22/12 skriver tre miljöpartiska landstingsråd från Stockholm, Skåne och Kalmar om de stora utmaningar som sjukvården står inför med det stora flyktingmottagandet.

Det är bra att Miljöpartiet ser samma utmaningar som alla vårdens medarbetare möter dagligen. Men så länge som Miljöpartiet väljer att rösta ner förslag på hur sjukvården ska ges goda förutsättningar är tyvärr artiklar som dessa bara tomma ord utan innehåll.

Vi befinner oss nu i den största flyktingströmningen till Sverige sedan andra världskriget. Det ställer stora krav på vår gemensamma välfärd.

Därför är regeringens extra statsbidrag som ska användas till att trygga sjukvården för flyktingar under 2016 välkommet och behöver snabbt tilldelas de verksamheter som i dag har stora behov och långa väntetider.

I Region Skåne väljer Miljöpartiet i stället att tillsammans med SD fördröja och skjuta fram förslag som syftar till att minska trycket på sjukvården för flyktingar, senast på regionstyrelsen den 10 december.

Det är oansvarigt och riskerar att leda till att Region Skåne inte kan ge en god vård till flyktingar.

Till skillnad mot Miljöpartiet anser Liberalerna att det är ytterst viktigt att dessa medel snarast tilldelas verksamheter som både på lång och kort sikt kommer att påverkas av situationen, för att avlasta och undvika att väntetiderna ökar.

Miljöpartiet i Region Skåne har skjutit följande förslag på framtiden:

■ Erbjuda hälsosamtal till alla flyktingar: Alla flyktingar måste få tillgång till hälsosamtal på vårdcentralerna, för att tidigt upptäcka och behandla eventuella sjukdomar och besvär. I dag genomförs alldeles för få hälsosamtal. Konsekvenserna blir långt högre när inte tidig hjälp kan sättas in. Därför behöver ersättningen för vårdcentralerna höjas så att det täcker de faktiska kostnaderna som vårdcentralerna har.
■ Stöd till sluten- och öppenvårdspsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP): Flera grundläggande verksamheter har svårt med den ökade tillströmningen av flyktingar och riskerar att inte klara av sitt uppdrag. Det drabbar exempelvis ensamkommande flyktingbarn som inte får den hjälp och stöd som behövs för att integreras.
■ Stöd till Röda Korsets centrum för krigs- och tortyrskadade samt Rädda Barnen: De människor som kommer hit lider ofta av krigstrauman och har blivit utsatta för tortyr. Här gör Röda Korset en storartad insats med centrum för tortyr och krigsskadade som hjälper många människor att återvända till ett normalt liv utan krig. Med den ökade tillströmningen mäktar inte Röda Korset med att ge en tillräckligt snabb vård utan väntetiderna till att få hjälp är mer en ett år. Det är oacceptabelt och behöver förändras.

Sverige står inför stora utmaningar men det är samtidigt en möjlighet att hitta nya vägar och nya arbetssätt i vår strävan att ge en så bra vård som möjligt.

Men för att det ska vara möjligt måste Miljöpartiet inse allvaret och se till att det extra statsbidraget omedelbart omsätts till sjukvård för flyktingar annars kommer hela vården för flyktingar att haverera, då duger det inte med tomma ord utan konkreta lösningar på hur sjukvården ska kunna ge en god vård till flyktingar som nu sker i Skåne.

Gilbert Tribo, (L) andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev