Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Tandsköterskeutbildningen hotar patientsäkerheten

Vi vill säkra alla patienters tillgång till en god tandvård i hela landet. Det förutsätter en högkvalitativ tandsköterskeutbildning på yrkeshögskolenivå där innehållet i utbildningen samordnas nationellt.

Publicerad: 12 oktober 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Tandvård

I augusti tog Myndigheten för Yrkeshögskolan bort möjligheten till en nationellt likvärdig tandsköterske-utbildning. I fortsättningen kan de som erbjuder tandsköterskeutbildning själva bestämma innehållet i utbildningen. En nationellt likvärdig tandsköterskeutbildning av hög kvalitet är en grundförutsättning för att alla tandvårdspatienter runt om i landet ska vara trygga med att få rätt behandling när de ligger i tandläkarstolen. Vision, Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening och Sveriges Tandläkarförbund är oroade över att bristen på nationell samordning ska leda till att tandsköterskeyrket urholkas och att patienternas säkerhet hotas.

Tandsköterskeyrket har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Med nya instrument och tekniker inom tandvårdsområdet har nya behandlingsmetoder utvecklats. Det kräver en högre kompetens, inte bara av tandläkaren, utan även av tandsköterskan. Vi har tillsammans under många år kämpat för att få till stånd en nationell tandsköterskeutbildning på yrkeshögskolenivå för att landets alla tandsköterskor ska ha likvärdiga och kvalificerade kunskaper.

Glädjen var därför stor när Myndigheten för Yrkeshögskolan antog en nationell kursplan som alla som bedriver tandsköterskeutbildning var tvungna att följa. Men, utan samråd med oss och de andra aktörer (SKL, Socialstyrelsen) som var med och tog fram den nationella kursplanen upphävde Myndigheten för Yrkeshögskolan föreskriften om en nationell kursplan för tandsköterskeutbildningen i augusti. Detta är problematiskt. Vi vill inte tillbaka till den tid som rådde i början av 2000-talet då de få tandsköterskeutbildningar som fanns varierade avseende längd och innehåll såväl som nivå.

Idag råder det brist på tandsköterskor samtidigt som det pågår en generationsväxling. Det innebär att vi måste attrahera fler unga människor att välja yrket. Ett sätt att höja statusen är genom en högkvalitativ, likvärdig utbildning på yrkeshögskolenivå. Det ger både studenter och blivande arbetsgivare en trygghet: man vet vad man kan förvänta sig av utbildningen. Vi efterlyser nu dialog med Myndigheten för Yrkeshögskolan och Utbildningsdepartementet för att kunna erbjuda blivande tandsköterskor en långsiktig och samlad lösning på utbildningsfrågan.

Vi vill kunna säkra alla patienters tillgång till en trygg och likvärdig tandvård oavsett var i landet man bor. Detta förutsätter en högkvalitativ tandsköterskeutbildning på yrkeshögskolenivå där likvärdigheten i innehåll, längd och kvalitet samordnas nationellt.

Annika Strandhäll, ordförande fackförbundet Vision

Susanne Nordberg, Ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet

Gunilla Klingberg, Ordförande Sveriges Tandläkarförbund

Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Tandvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev