Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Tafsa inte på mötet mellan läkare och patient!

Hälso- och sjukvården är en av valets viktigaste frågor. Regeringen har föreslagit skärpt vårdgaranti. Vissa partier vill återinföra en kömiljard, andra vill stärka tillgängligheten genom särskilda satsningar för att utbilda mer vårdpersonal. Men det viktigaste av allt är mötet mellan läkare och patient.

Publicerad: 1 juli 2018, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det enskilt viktigaste instrumentet sjukvården har att erbjuda – själva kärnan i utövandet av ”the Art of Medicine” – är patient-läkarmötet. Skriver debattören.

Foto: Phovoir / Colourbox


Ämnen i artikeln:

LäkarePatientbemötande

Svenska Läkaresällskapet arbetar för att förbättra hälsan och sjukvården för patientens bästa. Vi anser att generella tidsgarantier, som dessutom förstärks med ekonomiska stimulanser för ökad tillgänglighet, är fel väg att gå. Det motverkar vård efter behov och riskerar undanträngning av flera patientgrupper, bland annat sköra äldre med många olika sjukdomar. Att utbilda mer vårdpersonal ger effekt på längre sikt och måste bygga på analys av hur vårdbehoven utvecklas, men det löser inte dagens problem.

Det enskilt viktigaste instrumentet sjukvården har att erbjuda – själva kärnan i utövandet av ”the Art of Medicine” – är patient-läkarmötet. Därför måste mötet vara utgångspunkt för sjukvårdens organisation och styrning. När de väsentliga besluten fattas av läkaren tillsammans med patienten blir vården individanpassad och effektiv. Inga vårdprogram eller management teorier kan konkurrera med patient-läkarmötets kvalitet.

I mötet mellan läkare och patient delar patienten privat information om symptom som läkaren under strikt sekretess har ett förtroende att förvalta, analysera, behandla och journalföra. Om mötet tillåts ta den tid det behöver kommer i princip alltid den information fram som ger nycklarna till utredning och framtida lyckosam behandling.

Genom respektfull kommunikation kan man sedan gemensamt komma fram till den bästa lösningen för just den aktuella patienten. Där den bästa lösningen i regel är den mest säkra och kostnadseffektiva. Patienten slipper valsa runt feldiagnosticerad med stora kostnader för återkommande utredningar, läkarbesök och extra vårddygn som följd. Mötets överlägsna effektivitet är särskilt tydligt när det gäller omhändertagandet av sköra äldre med komplexa vårdbehov. För dessa patienter krävs i ännu högre grad en helhetsbedömning utifrån medicinska, funktionella och sociala faktorer och en individuell anpassning av vården.

Patient-läkarmötet fördjupar förmågan i yrkesutövandet och utvecklar vården. Med tiden blir läkaren allt skickligare på att urskilja särdrag och avvikelser i djungeln av symptom, att se och förstå undantaget som bekräftar regeln. Viljan att komma djupare i förståelsen växer sig starkare liksom inspirationen till klinisk forskning eftersom man hela tiden dyker på nya kunskapsluckor.

Glädjebeskedet till våra politiker är att en satsning på patient-läkarmötet kostar väldigt lite. Det handlar mest om att hålla fingrarna borta och visa tillit till professionen. Att ange övergripande ramar och budget för verksamheten istället för att som de senaste decennierna styra utifrån kvantitativa produktionsmått och reglera detaljer. Resten sköter läkaren tillsammans med patienten.

Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkarePatientbemötande

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev