Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sveriges kommuner måste skydda barn från hudcancer

Den här veckan uppmärksammas hudcancer över hela Europa. Vi uppmanar därför Sveriges kommuner att göra sitt för att hejda den skenande hudcancerutvecklingen genom att utforma barns utemiljöer så att det finns tillgång till skugga, skriver Mats Persson, generaldirektör Strålsäkerhetsmyndigheten.

Publicerad: 17 maj 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Barn behöver ha tillgång till skuggiga utemiljöer.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

CancerBarnFörskola

Solen har positiva effekter för människor. Bland annat bildas D-vitamin när kroppen exponeras för UV-strålning, men för mycket sol ökar risken för hudcancer. Hudcancer fortsätter att vara den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor. Ökningen av hudcancer har accelererat de senaste tio åren och drabbar fler och fler yngre människor. Den 14–18 maj är Euromelanoma week, en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.

Barn behöver sol för att växa och må bra. De har dock solkänslig hud. Forskning visar att när barn bränner sig i solen ökar risken för hudcancer. Ju oftare ett barn bränner sig desto större är risken att det drabbas av hudcancer senare i livet. Bästa sättet att skydda barn är att se till att de har tillgång till skugga i sin vardag.

Många barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskola och skola, utemiljöerna i anslutning till dessa måste därför erbjuda goda sol- och skuggmöjligheter. I och med den höga utbyggnadstakt många kommuner har när det gäller skolor och förskolor vill vi stötta planerare och arkitekter med exempel, idéer och konkreta tillvägagångssätt för att planera goda sol- och skuggförhållanden i gårdsmiljön tidigt i processen.

Det kan verka dyrt att plantera växtlighet och bygga olika skuggmiljöer men det finns enkla åtgärder som inte behöver kosta så mycket. Saknas vegetation kan en pergola eller en uppspänd segelduk vara ett bra alternativ. På Strålsäkerhetsmyndighetens webb finns idag förslag och idéer på hur skugga kan åstadkommas. Där ges exempel på kommuner som jobbar på ett bra sätt med frågan, där de börjat ställa krav och utveckla verktyg för att säkerställa tillgången till både sol och skugga i barns utemiljö. Som exempel kan nämnas Malmö stad som har utvecklat ett planeringsverktyg där goda sol- och skuggförhållanden ger poäng som sedan granskas i bygglovsskedet.

Göteborg stad är ett annat exempel där man har implementerat UV-skydd i sitt styrdokument för ny- och ombyggnad av utemiljö på förskola och skola. Vid särskilt utsatta aktivitetsytor efterfrågas 50-75 procent skugga. Stadens miljöförvaltning har dessutom, tillsammans med Västra Götalandsregionens miljömedicinska centrum, tagit fram en rapport över tillgången till solskydd på förskolornas utomhusmiljöer. Syftet är att höja miljöinspektörernas kompetens i frågan och underlätta tillsyn genom förslag till checklista och bedömningsgrunder.

Det är inte enbart storstäder som jobbar med att förbättra barns tillgång till goda sol- och skuggmöjligheter. Samhällsbyggnad Bergslagen, ett tekniskt kommunalförbund för Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner, granskar till exempel skugga i 3D vid projektering för att skapa utemiljöer med goda skuggförhållanden. I Nynäshamn har fastighetsavdelningen inventerat och förbättrat UV-skyddet i utemiljön på förskolor och skolor och på Mora Orsa miljökontor har de utövat tillsyn utifrån miljömålet Säker strålmiljö. Dessa nio kommuner visar att det är möjligt att på lokal nivå ta ansvar för att minska hudcancerrisken för barn.

Från Strålsäkerhetsmyndigheten kommer vi att skicka ut vårt stödmaterial till varje enskild kommun. Ingen kommun eller myndighet kan ensam stoppa hudcancerutvecklingen men kommunerna kan göra en stor insats på lokal nivå genom att tillgodose utemiljöer med goda sol- och skuggförhållanden. Vi stöttar det arbetet, för barnens skull.

Mats Persson, generaldirektör Strålsäkerhetsmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CancerBarnFörskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev