Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Sverige för litet för avancerad cancervård”

Eftersom antalet som drabbas av vissa allvarliga cancerformer är så litet, har vi i de nordiska länderna svårt att själva kunna ha tillräckligt hög expertis för att ge patienterna den högspecialiserade vård de behöver. Vi behöver blicka över nationsgränserna.

Publicerad: 7 april 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Doug Olson/Most Photo, Scharlotte Peppare


Ämnen i artikeln:

CancerKristdemokraterna

Cancer innebär allt oftare sjukdomar som man inte dör av utan fortsätter att leva med kroniskt. De olika cancerdiagnoserna får snabbt stor påverkan på den drabbades liv. Beskedet blir ofta dramatiskt med mycket oro för både den som är sjuk och de närstående. Planer för framtiden går om intet eftersom du måste ta hänsyn till behandling och rehabilitering. Även arbetslivet och det sociala umgänget påverkas.

Därför är det viktigt att cancervården fortsätter att utvecklas och utformas utifrån en helhetssyn på patientens behov. Resultatet av behandlingen måste vara styrande. Om människans behov och resultatet av behandlingen står i centrum blir det uppenbart att olika cancerformer inte kan hanteras på samma sätt, vare sig medicinskt eller organisatoriskt. Sällsynta cancerdiagnoser kan kräva andra lösningar än mer vanligt förekommande cancerformer.

Utvecklingen inom cancervården går mycket snabbt. För varje år som går blir det fler och fler cancerformer som kan behandlas på mer och mer effektiva sätt.

Inte minst inom cell- och genterapin sker det nu stora framsteg. Det här handlar om en mycket avancerad form av cancervård, ofta med små patientgrupper. De har allvarliga diagnoser men nya terapier kan ge goda resultat. Men eftersom antalet som drabbas är så litet har vi i de nordiska länderna svårt att själva kunna ha tillräckligt hög expertis för att ge patienterna den högspecialiserade vård de behöver. Vi behöver blicka över nationsgränserna. Vi behöver utveckla sätt att arbeta tillsammans med hela Europa.

Stockholms läns landsting har redan i dag en framskjuten position inom den högspecialiserade cancervården. Det finns därför goda möjligheter att ta ledartröjan i arbetet med cell- och genterapier. Om vi kan utveckla samarbetsformerna i norra Europa kring exempelvis ansvaret för kostnaden och ansvaret för uppföljningen så kan vi skapa möjligheter att behandla flera allvarliga cancerformer. Samtidigt kan vi på det här sättet göra Stockholms läns landsting till ett centrum för vissa av dessa behandlingar.

Att utarbeta gemensamma mål för behandlingarna med gen- och cellterapi är en viktig del av att utveckla det internationella samarbetet. Ett första steg i den riktningen kan vara att ta fram ett gemensamt nordiskt kvalitetsregister för cell- och genterapier. Stockholms läns landsting bör kunna ta initiativ till ett sådant register, vilket kan göra landstinget till ett centrum för utvecklingsarbetet kring dessa terapier och attrahera ytterligare specialistkunskap.

Vinsterna med att Stockholms läns landsting drar till sig specialister inom cell- och genterapi är många. Det viktigaste är förstås att vi kan hjälpa fler att bli behandlade för allvarliga cancersjukdomar. Utöver det blir dessa terapier också ytterligare ett fält där landstinget kan ligga i absolut framkant när det kommer till forskning och utveckling. Med mer av excellent vård inom Stockholms läns landsting blir landstinget också en mer attraktiv arbetsplats och vi får möjlighet att leverera vård i världsklass till våra patienter.

Om vi är eniga om att det är resultatet och den enskilde patientens behov som ska stå i centrum i cancervården måste vi våga satsa på nya högspecialiserade och avancerade terapier, även om det ställer vården inför nya utmaningar. Uppdelningen i olika länder ska inte vara ett hinder för att hjälpa människor som drabbats av cancer.

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd, gruppledare (KD), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

CancerKristdemokraterna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev