Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Sverige behöver trygghetsnavet SOS Alarm”

Att SOS Alarm inte har kompetens att prioritera vårdärenden är osant. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och SOS-operatörer ihop för att göra säkra bedömningar. Sverige behöver en samordnad alarmeringstjänst - dyrbar tid får aldrig förloras, svarar Maria Khorsand, vd för SOS Alarm.

Publicerad: 18 oktober 2017, 08:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är av yttersta vikt att vi har en väl fungerande 112-tjänst som aldrig orsakar att dyrbar tid förloras.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdSjuksköterskorAkutsjukvård

REPLIK Sjuksköterskan Per-Anders Nordström skriver i debattartikeln ”SOS Alarm klarar inte av sitt uppdrag” att SOS Alarm varken har de resurser eller den kompetens som krävs för att sköta ambulansprioriteringar. Hans inlägg innehåller såväl en del missförstånd som ett par rena felaktigheter.

SOS Alarm har såväl operatörer som sjuksköterskor anställda. Det är därför direkt osant att påstå att vi inte har kompetens för att prioritera vårdärenden. Operatörerna arbetar tillsammans med sjuksköterskor, på vissa platser i landet även ihop med läkare, för att göra bedömningar och prioriteringar. Samtliga våra operatörer går också en intern utbildning som bland annat inkluderar vårdkunskap. Att vara SOS-operatör är ett kvalificerat yrke med utvecklad kompetens och djupa kunskaper i att bland annat kunna leda ett samtal baserat på den hjälpsökandes röst och fatta snabba beslut utifrån ett givet beslutsstöd.

Nyligen presenterad, dock ej ännu publicerad, svensk forskning visar dessutom att operatörer är minst lika bra som sjuksköterskor i fråga om att göra bedömningar och ambulansprioriteringar. Vi håller dock med Per-Anders om att forskningen inom området fortfarande är otillräcklig. Därför följer vi noggrant det arbete som görs i syfte att ständigt utveckla vår verksamhet.

Vi är övertygade om att sjuksköterskor behövs i en larmcentral. I dag hanterar sjuksköterskorna hos SOS Alarm ärenden och uppgifter där vi tror att deras kompetens kan göra störst skillnad för den enskilde patienten. Exempelvis ser vi i vårt patientsäkerhetsarbete att våra sjuksköterskors formella kompetens gör skillnad för våra patienter som väntar på att få en ambulans tilldelad. Ett medicinskt tillstånd kan snabbt förändras i väntan på ambulans, både till det bättre och till det sämre. Våra sjuksköterskor är snabba och duktiga på att upptäcka dessa skiftningar.

Det är alltid med utgångspunkt från den hjälpbehövande som vi ska vidta åtgärder och utvecklas. Som vårdgivare arbetar vi därför aktivt med vårdutveckling och patientsäkerhet. I dagarna inleds dessutom ett omfattande förbättringsarbete för att utveckla vårt beslutsstöd och kunna möta behoven ännu bättre.

SOS Alarm tillhandahåller alltså en helhetslösning med både operatörer och sjuksköterskor. Landstingens engagemang i tjänsten är vitalt för att vi ska komma framåt och utvecklas. Tillsammans med Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Dalarna har vi dessutom utvecklat partnerskapslösningar för att säkerställa tillgången till medicinsk kompetens i samverkan med andra. Dessa samarbeten fungerar bra och uppfyller de krav och behov som finns.

Några landsting har också startat larmcentraler i egen regi. SOS Alarms syn på det är dock att det ger utmaningar både i form av tekniska lösningar och brutna larmkedjor för den hjälpsökande. Vi anser att det ska vara enkelt att ringa nödnumret 112. Det ska endast behövas ett nummer oavsett den hjälpsökandes behov. SOS Alarm sätter alltid den hjälpsökande i fokus och jobbar för en sammanhållen larmkedja utan vidarekopplingar.

Den mänskliga kontakten mellan en välutbildad och inlyssnande operatör och den hjälpsökande är själva förutsättningen för att larmkedjan ska hålla ihop och förmedla rätt hjälp. Genom 112-tjänsten handhar våra operatörer, sjuksköterskor och läkare de komplexa händelser som akut hotar människor, miljö eller egendom.

SOS Alarms viktigaste mål är att hålla samman larm- och vårdkedjan – ta emot samtal samt bedöma, prioritera, larma, dirigera och följa upp hjälpinsatserna. I en nödsituation är det helt enkelt det mest effektiva. Alarmeringstjänsten måste utformas så att tiden mellan att de hjälpsökande ringer 112 och att hjälpresurser larmas är så kort som möjlig. För att hålla nere ledtiderna är det därför centralt att det inte behöver ske några överkopplingar.

Vi vill inte ägna diskussionen åt fingerpekande eller ställa olika kvalificerade yrkesgrupper mot varandra. Låt oss bara konstatera att Sverige behöver och förtjänar en samordnad alarmeringstjänst, ett trygghetsnav, med breda kunskaper och omfattande kompetens. Det är av yttersta vikt att vi har en väl fungerande 112-tjänst som aldrig orsakar att dyrbar tid förloras.

Maria Khorsand, vd för SOS Alarm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev