tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Sverige behöver mer av sprutbyte

Skåne har goda erfarenheter av sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö. Förhoppningsvis leder det till att andra landsting och regioner inför sådana program och agerar nu.

Publicerad: 17 juni 2011, 05:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Sprututbyte

Sprutbytesverksamheten handlar om så mycket mer än att bara dela ut rena kanyler. Det primära målet med sprutbytesverksamhet enligt lagstiftningen är att förebygga spridning av hiv och andra smittsamma sjukdomar. Förutom detta ger verksamheten en unik möjlighet till regelbunden testning, rådgivning och information. Dessutom kommer sjukvården i kontakt med en grupp patienter som oftast inte hade sökt till vården på annat sätt. Många av dessa sprutnarkomaner lever i djup misär och kan i sprututbytesverksamheten fångas upp av sjukvården. Som exempel på detta hade verksamheten i Malmö under 2010 159 akuta läkarbesök som sökte sig till sprutbytesenheten istället för att uppsöka vårdcentral eller akuten.

För att motverka den hiv-epidemi som utbröt bland personer med injektionsmissbruk av droger startades på 1980-talet sprutbytes eller sprututdelningsprogram i olika former i flera länder däribland Sverige. Sprutbytesprogrammet startade i november 1986 då den första sprutan delades ut och är sanktionerat av Socialstyrelsen.

I dag finns sprutbytesprogram i totalt 77 länder. Av Europas 33 länder finns programmet i 31. De enda länder i Europa som i dag inte har sprutbytesprogram är Island och Turkiet. Sverige är ett av de länder som har sprutbytesprogram med det är önskvärt om alla landsting i Sverige tog möjligheten att införa det.

I Sveriges olika kommuner och landsting diskuteras möjligheten att införa sprutbyte. Bland Sveriges beslutsfattare råder delade meningar om sprutbyte ska införas eller inte. Det finns en stor rädsla bland beslutsfattare att införandet av sprutbytesprogram skulle vara ett steg mot legalisering av narkotika. Ett erbjudande om rena kanyler till sprutnarkomaner, som ofta lever under mycket tuffa förhållanden och ibland djupaste misär, förhindrar att dessa smittas av sjukdomar som inte går att bota. Så låt oss inte göra denna smittskyddsfråga till en fråga om narkotikapolitik.

Vi har i Skåne goda erfarenheter av sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö. I Helsingborg öppnades under hösten 2010 upp en sprutbytesverksamhet. Nysmitta av hiv har i princip upphört och förebyggande insatser av Hepatit C har gett goda resultat. På sprutbytesprogrammet i Malmö pekar man på i verksamhetsberättelsen från 2010 att det är angeläget att regelbundet testa aktiva missbrukare för hiv och hepatit för att upptäcka infektionerna tidigt. Under 2010 har man på enheten i Malmö sett ett trendbrott för Hepatit C som kraftigt har gått ner jämfört med tidigare år.

Det finns evidens för att sprutbytesverksamhet leder till minskat riskbeteende och att verksamheten leder till minskad spridning av hiv. Detta är något som WHO, världshälsoorganisationen, bekräftade när de gav ut rapporten "Effektiviteten hos sprutbytesprogram när det gäller att minska hiv/aids bland sprutnarkomaner" för några år sedan och starkt pekade på sprututbytesmetodens effektivitet.

Som politiska företrädare inom Skånes hälso- och sjukvården önskar vi att sprutbytesprogrammet som idag finns på tre platser i Skåne förhoppningsvis ska leda väg för andra landsting och regioner att införa sådana program då vi sett många goda resultat av detta arbete. Vi tycker det är dags för Sveriges landsting och regioner att agera nu.

Carl-Johan Sonesson (M) regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Anders Åkesson (Mp) regionråd och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Carl Johan Sonesson, ordförande (M) hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sprututbyte

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev