Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Svensk vaccinreklam är laglig men förbjuden

Den svenska läkemedelsindustrin lägger hårdare begränsningar på reklam och marknadsföring för vacciner än vad lagen kräver. Det gör vi för att behålla samhällets och allmänhetens höga förtroende för läkemedelsbranschen.

Publicerad: 8 februari 2013, 10:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

I Sverige är vaccinreklam inte olaglig, till skillnad från många andra länder. Ändå är reklam som namnger enskilda vacciner otillåtet för företagen inom läkemedelsindustrin (LIF). I Sverige har nämligen LIF tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Läkarförbundet ett etiskt regelverk, som sedan den första maj i år bland annat förbjuder sådan reklam.

Förhållandet mellan offentlig sektor och dess leverantörer inom alla branscher, har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar, så även läkemedelsbranschen. Detta återspeglas i det etiska regelverket. Bakgrunden har dels varit att de konkurrerande bolagen ska ha en gemensam syn på hur de ska agera, dels en branschinsikt om att vi är beroende av samhällets förtroende för att långvarigt kunna verka. Det företag som agerar på ett sätt som uppfattas som tveksamt eller direkt oetiskt riskerar enkelt uttryckt sin långsiktiga lönsamhet.

Den typen av reklam som nu förbjudits är alltså för specifika vaccinvarumärken. Reklamen blir på så vis mindre kommersiell till sin utformning, när produktnamn och logotyper tas bort. Denna förändring sker inte för att lagstiftarna krävt det, utan för att branschen ser begränsningen som angelägen för att behålla allmänhetens förtroende. Dock är det fortfarande möjligt att göra reklam i syfte att uppmärksamma allmänheten om en viss sjukdom och möjligheten att genom vaccin skydda sig mot denna. En kampanj kan till exempel ha som syfte att skapa större kännedom om vaccin mot det hos allmänheten förhållandevis okända rotaviruset, som orsakar allvarlig maginfluensa och barnkräksjuka. På detta sätt tillgodoser läkemedelsföretagen också det behov av information som finns hos allmänheten.

Periodvis har läkemedelsbranschen fått utstå kritik för oetiskt agerande. Och det finns exempel när kritiken har varit berättigad. Men det är dock viktigt att i sammanhanget påpeka att allmänheten i Sverige har ett högt förtroende för läkemedelsbranschen. Förtroendesiffrorna för läkemedelsföretagen är högre än i många andra länder. I den årliga internationella förtroendebarometern Edelman Trust Barometer kommer exempelvis läkemedelsbranschen i Sverige på andra plats, två år i rad, slagen bara av teknikbranschen.

Så även om det skett övertramp och misstag är den sammantagna bilden ett omfattande samarbete mellan läkemedelsindustri, akademi och sjukvård på ett professionellt sätt. Detta samarbete har också varit en mycket viktig framgångsfaktor för den svenska läkemedelsindustrin de senaste 50 åren.

Detta visar att, berättigad kritik av enstaka företeelser till trots, så finns det ett grundmurat förtroende för läkemedelsindustrin i Sverige. Och vår ambition är att fortsätta utveckla våra arbetsformer för att bevara detta förtroende.

Marine Queniart Stojanovic, vd GlaxoSmithKline Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev