Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Suicid måste förebyggas på flera samhällsnivåer

Kommunerna, landstingen, civilsamhället, skolhälsovården – att arbeta förebyggande mot självmord kräver insatser på flera samhällsnivåer samtidigt, skriver bland annat folkhälsoministern.

Publicerad: 22 december 2016, 08:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå.


Ämnen i artikeln:

SjälvmordPsykisk ohälsaFolkhälsaCivilsamhället

Förra året tog 1554 personer sitt liv i Sverige, det är 1554 personer för mycket. Varje självmord innebär förlust av människoliv, stort lidande för anhöriga och är ett misslyckande för samhället. Idag är antalet dödsfall i självmord nästan sex gånger fler än antalet dödsfall i trafiken. Många gånger kan självmord förebyggas, med rätt typ av insatser. Men för att vända utvecklingen och minska självmorden krävs ett omfattande arbete.

Det suicidförebyggande arbetet är komplext och inbegriper många olika insatser. Väldigt mycket påverkar den psykiska hälsan – och därmed risken för självmord. Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att samordna det suicidförebyggande arbetet på nationell nivå. Det är en kraftfull satsning på en nationell, långsiktigt hållbar strategi. Målet är att samordningen ska skapa förutsättningar för ett behovsanpassat och ändamålsenligt arbete på nationell nivå för att förebygga suicid.

Mycket praktiskt görs redan och behöver göras på andra nivåer i samhället. Vi vet att såväl kommuner som landsting och regioner har en viktig roll att fylla. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen utvecklar tillsammans ett konkret kunskapsstöd som ska stödja kommuner och landsting att genomföra breda händelseanalyser av självmord. Målet är att få en bättre uppföljning och därmed bli bättre på att förhindra självmord bland barn och unga.

För unga kan skolhälsovården och ungdomsmottagningar ha en viktig roll. Regeringen satsar 200 miljoner per år på Skolhälsovården. Vi ökar också satsningarna på just barn och ungas psykiska hälsa, bland annat genom ungdomsmottagningar, med 280 miljoner per år.

Vi vet också att civilsamhället gör ett angeläget arbete på det här området och bidrar med viktiga insatser som kompletterar det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Staten har stöttat det viktiga arbete som civilsamhället utför genom olika bidrag, men vi ser nu att det finns behov av ökat stöd. Från och med nästa år får Folkhälsomyndigheten därför 35 miljoner för att stödja kunskapsutveckling inom psykisk hälsa på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn. Av de 35 miljonerna viks 15 miljoner för frivilligorganisationer som arbetar med psykisk hälsa och för att förebygga suicid.

Ingen människa ska behöva ta sitt liv. Den förstärkning som vi nu gör är en viktig del i att fortsätta arbetet med att minska självmorden och stödja alla de viktiga delar av samhället som har en central roll i det arbetet.

Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister (S)

Yasmine Larsson, riksdagsledamot (S)

Stefan Nilsson, riksdagsledamot (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev