måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Strukturfel i rättspsykiatrin ger ojämlik vård

Missnöjet med den rättspsykiatriska vården är stort. Rättssäkerheten vid utskrivningar är exempelvis ett bristområde. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) och Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR) vill uppmärksamma de strukturfel som Bergwallkommissionen upptäckt. Rättspsykiatrin måste förbättras för att alla ska få en jämlik vård.

Publicerad: 2 december 2015, 10:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Våra organisationer möter både patienter och anhöriga som är missnöjda med den rättspsykiatriska vården. Många av dem saknar helt inflytande i den vård som erbjuds.


Ämnen i artikeln:

PsykiatriPsykisk ohälsaKriminalitetRättssäkerhet

Bergwallommissionen, som har haft i uppdrag att utreda rättsväsendets och vårdens agerande i samband med att Sture Bergwall dömdes för åtta mord, har varit ute på remiss.

Vi vill nu uppmärksamma de strukturfel i rättspsykiatrin som kommissionen upptäckt.

Kommissionen har uppmärksammat att kunskapsutvecklingen i den rättspsykiatriska vården behöver stärkas. Den rättspsykiatriska vården är speciell och patienterna har komplexa problem.

Trots detta saknas kunskapsöversikter och studier av olika behandlingsmetoders effekter. Vi delar kommissionens förslag att nya evidensbaserade metoder inom rättspsykiatrin behöver tas fram.

Detta bör ske genom att SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) får i uppdrag av regeringen att ta fram systematiska kunskapsöversikter.

Vårdprofessionerna inom rättspsykiatrin bör få i uppdrag att ta fram respektive modernisera vetenskapligt baserade vårdprogram. De rättspsykiatriska verksamheterna bör därigenom kunna certifieras på ett enhetligt sätt vilket skapar en mer jämlik vård.

Rättssäkerheten i utskrivningsprövningarna är ett annat bristområde som Bergwallommissionen påtalar. Patienter i rättspsykiatrin genomgår utskrivningsprövningar var sjätte månad i förvaltningsdomstolen.

En central funktion är den farlighetsbedömning av patienten som domstolen gör, där sakkunnigläkare anlitas. Vi delar kommissionens bedömning att de sakkunniga ofta är passiva och att farlighetsbedömningarna hanteras slentrianmässigt vid många förvaltningsdomstolar.

Den översyn av sakkunnigläkarens uppdrag och kompetens som kommissionen föreslår är angelägen. Vi anser att detta bör göras inom ramen för en bredare granskning av hur förvaltningsdomstolarnas verksamhet förhåller sig till intentionerna i lagen om rättspsykiatrisk vård.

Förvaltningsdomstolarnas bedömningar i rättspsykiatriska ärenden måste kvalitetssäkras.

Våra organisationer möter både patienter och anhöriga som är missnöjda med den rättspsykiatriska vården. Många av dem saknar helt inflytande i den vård som erbjuds.

Det är inte ovanligt att dessa patienter tvekar att delta i förvaltningsdomstolen eftersom de inte tycker att domstolen lyssnar på dem. PAR vill vara en trovärdig part för rättspsykiatrin och medverka till att vården förbättras och blir likvärdig. En utgångspunkt är patientens egen delaktighet.

Kunskapsutvecklingen som föreslås måste inkludera patienternas egna erfarenheter. För NSPH är detta en självklarhet. Vad tycker patienterna har hjälpt dem att återhämta sig och må bättre?

Risken för återfall i allvarlig brottslighet och farlighetsbedömningarna är centrala i rättspsykiatrin. Studier har visat att patienter som tycker att de mår bra och har varit delaktiga mer sällan återfaller i missbruk eller brottslighet.

Vi har upplevt att den rättspsykiatriska vården blivit mer strukturerad och kunskapsintensiv under de senaste tio åren. Samtidigt återstår mycket.

Det är till exempel väldigt frustrerande för patienter som har ett missbruksproblem, men som inte får hjälp för att kliniken inte erbjuder återfallsprevention.

Samtidigt som patienter på en annan klinik får beroendevård. Det behövs alltså ett samlat grepp för att alla patienter ska få en god och jämlik vård.

Kjell Broström, Intressepolitisk ombudsman, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Dennis Aberos, Intressepolitisk ombudsman, Anhöriga i Rättspsykiatrin (PAR)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev