Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Stora vinster med samordnade hälsoinsatser

Effektiva förebyggande insatser förbättrar medborgarnas hälsa, minskar offentliga utgifter och stärker näringsliv och jobbpolitik. Här behövs en nationell samordning, skriver företrädare från hela samhället inför årets hälsopolitiska toppmöte Livsplats Sverige.

Publicerad: 15 augusti 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att hälsa ska bli lika självklart som till exempel. jämställdhet måste, enligt debattörerna, alla samhällssektorer engageras och samverka


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaPrimärvårdFörebyggande insatser

Det förebyggande hälsoarbetet är en växande och dynamisk samlingsplats för innovation och entreprenörskap som omfattar allt från psykisk ohälsa till diabetes. Här finns en enorm potential för ekonomisk och social utveckling.

Dagens utmaningar är bland annat att primärvården har otillräckliga incitament för förebyggande insatser och att hälsoområdet ännu inte är anpassat till digitaliseringen, nya aktörer kan därför ha svårt att etablera sig. Den snabba utvecklingen av folkhälsoarbetet behöver ett tydligare politiskt ledarskap.

Möjligheterna är dock stora. Tack vare stora regionala satsningar har vi ”ohälsodata” för miljontals svenskar. Vi ser ett snabbt växande engagemang från organisationer, företag och individer som vill arbeta med förebyggande insatser.

Det finns även ett stort antal innovativa och kostnadsbesparande IT-lösningar som väntar på att hälso- och sjukvården ska kunna ta emot dem. Inom Stockholms läns landsting pågår ett samarbete med RISE/Hälsorörelsen i ett nytt hälsostöttande ekosystem kring individen. SAS Institute har skapat prediktiva datamodeller för att förebygga diabetes, en sjukdom som står för cirka 10 procent av sjukvårdens kostnader. Apoteket AB erbjuder tjänster på utvalda apotek som innebär att man kan kontrollera exempelvis blodtryck, blodsocker och hörsel för att upptäcka och förebygga ohälsa. RISE sjösätter fokusområdet Preventiv Hälsa för att stödja näringslivets och samhällets förflyttning mot ett mer proaktivt hälsoarbete. Norrköpings kommun har arbetar med sociala utfallskontrakt för placerade barn. Exemplen är många.

Livsplats Sverige har sammanställt förslag för effektivare förebyggande insatser från drygt 150 ledande företrädare för politik, näringsliv, myndigheter, kommuner/landsting, akademi och idéburna organisationer:

1. Regeringen bör utreda ett realtidsmått för hälsa för att kunna jämföra olika delar av landet.

Evidens bör styra resursfördelningen. Skattekronor som läggs på förebyggande hälsoinsatser ska kunna utvärderas och visa resultat.

2. Skapa samverkansmodeller som pressar både offentliga och privata investeringar att öka kvaliteten i det förebyggande hälsoarbetet.

Betalningsansvaret mellan stat, landsting och kommun är idag oklart. Det behövs finansieringsmodeller som kan ersätta förebyggande hälsoinsatser som görs utanför hälso- och sjukvården. Sådana insatser ska kunna upphandlas och målsättas.

3. Skapa en nationell plattform där stat, SKL, näringsliv och idéburna organisationer kan samverka för att stötta och effektivisera det förebyggande hälsoarbetet.

Se över ansvarsfördelningen på det förebyggande hälsoområdet. Landsting, regioner och kommuner måste bli effektiva beställare av förebyggande hälsoinsatser. Utgångspunkten ska vara de behov som uttrycks av medborgarna. Kompetensen för prevention behöver stärkas både inom hälso- och sjukvården och i samhället överlag.

4. Underlätta förebyggande insatser på arbetsplatsen.

Arbetslivet behöver tydliggöras som arena för förebyggande hälsoinsatser även om många företag redan gör väldigt mycket. Parterna på arbetsmarknaden har kunskap och kraft att göra skillnad för miljontals svenskar. Framgångsrika arbetsplatser vet värdet av förebyggande insatser.

För att hälsa ska bli lika självklart som till exempel. jämställdhet måste alla samhällssektorer engageras och samverka. Genom ökad mätbarhet, tydligare ansvarsfördelning och nya ersättningsmodeller kan förebyggande hälsoarbete stärka samhällsutvecklingen och skapa ett bättre, ekonomiskt hållbart och jämlikare hälsoutfall.

Fotnot: Livsplats Sverige är en nationell Hälsopolitisk arena i Varberg 21-22 augusti 2017

Ann Carlsson, vd Apoteket

Mats Eriksson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (M), Region Halland

Ulf Hertin, Health Care Lead Sweden, SAS Institute

Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi Örebro universitet

Marco Morner, chef Strategisk Planering Livsplats Sverige

Lars Stjernkvist, Kommunstyrelsens ordförande Norrköping (S)

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar

Krim Talia, affärsområdeschef Life Science RISE

Micke Thorén, vd En Svensk Klassiker

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev