Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Stora personalgrupper ger psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar - arbetsgivare borde därmed prioritera frågan högre. I kommunerna finns mycket kvar att göra, konstaterar Hjärnkoll som genomfört en enkät.

Publicerad: 23 juni 2014, 07:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaArbetsgivareRehabiliteringArbetsmiljö

Många kommuner behöver göra mer för att förebygga, upptäcka och agera vid psykisk ohälsa bland den egna personalen. För många anställda per chef, otillräcklig uppföljning av omorganisationer och frånvaro av viktiga rutiner som rör psykisk ohälsa är vanliga brister hos kommunerna.

Det visar resultaten i en undersökning som kampanjen Hjärnkoll genomfört. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och landets kommuner har inte råd att blunda för den psykiska ohälsan.

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Eftersom det är så vanligt borde psykisk hälsa och ohälsa vara en topprioritet hos arbetsgivare. Kanske speciellt inom kommunerna där den totala sjukfrånvaron är högre än inom staten, landstinget och den privata sektorn.

Men när vi granskat 170 av landets kommuner ser vi att det finns mycket kvar att göra. Att fyra av tio granskade kommuner saknar en strategi för att minska sjukfrånvaron är ett tecken på att frågan inte prioriteras tillräckligt högt.

Vi har i en enkät frågat de högsta personalcheferna i landets kommuner om hur de arbetar med olika faktorer som har stor betydelse för den psykiska hälsan. En sådan faktor handlar om chefstäthet. Det finns ingen exakt gräns för optimalt antal anställda per chef, då det varierar utifrån en rad faktorer.

Men att i genomsnitt ha trettio anställda per chef eller mer, minskar chefens möjligheter att förebygga och hantera psykisk ohälsa och riskerar därmed onödigt många och långa sjukskrivningar.

Vår studie visar att i sju av tio kommuner går det fler än 20 anställda per chef, vilket sällan kan anses lämpligt, speciellt när det gäller sociala och psykiskt krävande yrkesroller. Om vi jämför chefstätheten i kommunernas kvinnodominerade socialförvaltningar och mansdominerade tekniska förvaltningar blir resultaten oroväckande.

31 procent av kommunerna uppger att det går över 30 anställda per chef på socialförvaltningen, men inte en enda kommun uppger att det finns så många anställda per chef på de tekniska förvaltningarna. Oavsett motiv till skillnaderna kan vi med rimlighet anta att socialförvaltningarnas chefer är mycket överbelastade när det gäller sitt personalansvar.

Andra brister vi ser är att många kommuner inte följer upp hur omorganisationer påverkar personalens hälsa, att många saknar rutiner för när personal återgår i tjänst efter psykisk ohälsa och för hur personal ska få viktig information vid sjukskrivning. Alla dessa faktorer har betydelse för att förebygga och agera vid psykisk ohälsa.

Allt är inte dystert. Det finns flera områden där kommunerna visar framfötterna och det finns även områden där kommunerna under kort tid har vidtagit åtgärder. Av de kommuner som ingick i samma undersökning 2012 är det 39 procent fler som i dag uppger att de har ett systematiskt förebyggande arbete i hela kommunen för att hindra arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Fler kommuner behöver vidta fler konkreta åtgärder. Mindre personalgrupper med tätare chefskontakter, förbättrad information till sjukskriven personal, bättre rutiner för personal som ska återgå i arbete efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa, och uppföljningar av hur personalens hälsa påverkas av omorganiseringar är viktiga områden att satsa på.

Den kommun som i dag saknar strategi för minskad sjukfrånvaro bör omgående upprätta en sådan. Med vilja och strukturerat arbete kan vi minska sjukfrånvaron och säkerställa att alla människor har lika rättigheter, oavsett våra psykiska olikheter.

Rickard Bracken, projektledare för kampanjen Hjärnkoll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev