Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

”Stor frustration över SOS Alarms låga kvalitet”

Lämna över ambulansprioriteringen till landstingen. De har kompetens och förmåga att både utföra och utveckla den, skriver sjuksköterskan Per-Anders Nordström i en slutreplik.

Publicerad: 24 oktober 2017, 07:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Arne Andersson


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdSjuksköterskorLäkare

SLUTREPLIK SOS Alarms vd Maria Khorsand svarar på min debattartikel ”SOS klarar inte av sitt uppdrag” att det är osant att SOS saknar kompetens att bedöma vårdsamtal. Det är värre än så – SOS ledning saknar ambitionen och förutsättningarna att skapa den kompetens som krävs.

Bakom vd:s argument om utbildning, forskning, sjuksköterske- och läkarresurser döljer sig en krass verklighet:

Den sjukvårdsutbildning företaget ger operatörerna, som ofta saknar vårderfarenhet, består av endast två veckor med anatomi/fysiologi samt sjukdomslära.
Vd refererar till ännu inte publicerad forskning som skulle visa att operatörer gör lika säkra bedömningar som sjuksköterskor. Dessa resultat är tvivelaktiga. Företaget tillhandahåller vare sig verktyg i form av beslutsstöd anpassat för sjuksköterskor eller kvalificerad utbildning för att sjuksköterskorna ska kunna bedöma likvärdigt – något sjuksköterskorna påtalat i åratal. Innan företaget löst dessa problem kan man inte utvärdera hur sjuksköterskan påverkar kvalitén i vårdbedömningarna på SOS.
Det är sant att det finns tillgång till läkarstöd i bedömning – men bara om patienten befinner sig i Halland eller Stockholm, och inte nattetid. Detta för att dessa landsting själva ställt kravet i sina avtal – inte för att SOS Alarms ledning sett behovet. Patienter i övriga landet skulle också kunna vara hjälpta av detta stöd.
Vd tar upp att SOS kunnat se att sjuksköterskans kompetens gör skillnad när denna ringer upp patienter som redan är bedömda och väntar på ambulans. Denna tjänst tillhandahåller SOS endast i Stockholm och Västra Götaland. Anledningen till att företaget tog fram en rutin för detta var att sjuksköterskor såg att många patienter var felbedömda från början.

Frustrationen över SOS Alarms låga kvalitet i vårdbedömningarna är stor också inom ambulanssjukvården, eftersom andelen blåljuslarm av det totala antalet ambulansuppdrag är så hög som 50 procent. Detta kan jämföras med Sjukvårdens Larmcentral i Västmanland och Uppland, som bemannas av sjuksköterskor och som ligger runt 35 procent! Överprioritering leder till resursbrist vilket är en patientsäkerhetsrisk när svårt sjuka patienter måste vänta.
Vd gör vidare ett stort nummer av vikten av att endast ett nummer ska behövas oavsett den hjälpsökandes behov. Ingen talar för avskaffandet av ett nationellt nödnummer! SOS Alarm samverkar dagligen i samtal med polis, räddningstjänst och sjöräddning och sjukvård. Tiden från inkommet samtal på 112 tills ambulans är framme hos patienten har i Västmanland och Uppland förkortats sedan Sjukvårdens larmcentral tog över vårdprioriteringen. Det handlar inte om att ställa personalkategorier mot varandra. Det handlar om en ledning som inte har ambitionen att rekrytera personal med rätt kompetens och att erbjuda dem rätt utbildning och verktyg för att göra ett bra arbete. SOS operatörer gör så gott de kan med den kunskap och de verktyg de har med patienternas bästa för ögonen varje dag.

Lämna över ambulansprioriteringen till landstingen. De har kompetens och förmåga att både utföra och utveckla den.

Per-Anders Nordström, före detta SOS-sjuksköterska med tidigare yrkeserfarenhet från 1177 Vårdguiden och Ambulanssjukvården, fd vice ordförande Vårdförbundets riksklubb på SOS Alarm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev