Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Sjukvård

Stoppa nätbolagens huggsexa om vårdresurser

Nätläkarbolagen öppnar slussarna på vid gavel när Doktor.se börjar erbjuda gratis konsultationer. Och skattebetalarna tar notan. Det är opportunt och orätt av politikerna att främja att en frisk och röststark grupp får mer vård på de sjukastes bekostnad, skriver läkare.

Publicerad: 8 januari 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Innehållet i nätläkarbolagens verksamhet är undermålig, skriver debattörerna.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NätläkareLäkarePrimärvård

Minst flera hundra miljoner av skattebetalarnas pengar flöt 2017 till kommersiella nätläkare och bidrar nu till bolagens expansion i Europa. Slussarna öppnas på vid gavel 2018, då bolaget Doktor.se har köpt Vingåkers vårdcentral i Sörmland, som har avgiftsfria besök i primärvården. Konsultation med eller utan sjukdom erbjuds då gratis för alla individer i hela landet. Kostnaden tas av primärvården i de landsting/regioner där patienten är bosatt

Innehållet i nätläkarbolagens verksamhet är undermålig. Ingen från bolagen oberoende undersökning har visat att bolagen avlastar primärvården men utländska studier talar för att digitala kontakter ökar den totala vårdkonsumtionen hos unga friska på de mest prioriterade gruppernas bekostnad.

Nätläkarbolags antbiotikaförskrivning kritiseras av STRAMA och i en studie från Jönköping. Bolagen tapetserar det offentliga rummet med insmickrande propaganda. Vilseledande reklam överensstämmer inte med vad seriös sjukvård står för. Vissa nätbolag inbjuder till en hög förskrivning av sömnmedel med risk för missbruk.

Till exempel hade nätläkarbolaget Doktor.se på DN.se den 26/10 reklam som löd: ”Malin 29: Jag kunde hämta ut mitt recept efter en timme”. I annonsen beskrivs hur en kvinna i karriären glömt att förnya det sömnmedelsrecept hon fått på en vårdcentral. Hon välkomnas till nätdoktorn, som då inte känner henne, inte har tillgång till journaler, inte vet om hon är en missbrukare och inte kan sätta in hennes angivna läkemedelsbehov i ett sammanhang. Uppenbart har hon behov av stresshantering och psykosocialt stöd i ett läge där ett utmattningssyndrom ligger nära. Hon behöver kontinuitet, samlade insatser och hjälp att bryta sitt sömnmedelsberoende. Doktor.se öppnar slussarna för okontrollerbar läkemedelsförskrivning och för missbruk.

Ett annat exempel: Nätläkarbolaget Kry tycker att det är ok att sjukskriva en patient man inte känner eller har träffat i upp till 14 dagar. Sjukskrivning utan personligt besök kan möjligen accepteras om en ordinarie doktor på hemorten känner patienten och dennes omständigheter väl och genom återbesök tar ett medicinskt ansvar för utredning, bedömning av arbetsorsakad sjuklighet eller psykisk ohälsa. Det är en gåta att arbetsgivare accepterat landstingens legitimering av nätläkarbolagens släpphänta sjukskrivningar utan kontinuitet i läkarkontakten.

Nätläkarsystemet innebär att pengar, som är avsedda för svårare sjuka, personer med kroniska sjukdomar, demens etc förs över från primärvården till vinstmaximerande bolag. Dessa handhar lättare tillstånd, vilka ofta läker ut av sig själv, eller tas om hand bättre i sjuksköterskors rådgivning på vårdcentraler eller 1177.

Det är inte bara läkare som har att rätta sig efter HSL och Riksdagens prioriteringsbeslut. Även administratörer och politiker måste följa lagen, särskilt rådande prioriteringslagstiftningen. Sjukvårdshuvudmännen bryter alltså flagrant mot svensk lagstiftning genom sitt ekonomiska stöd till nätläkeriet på bekostnad av vård till människor med stora behov i en redan underfinansierad primärvård. De med störst vårdbehov ska ha företräde i vården. Det finns inte lagligt stöd för politikers opportuna främjande av tillgänglighet för lindriga åkommor hos en relativt frisk röststark population detta valår.

Sammanfattningsvis:

■ Sätt stopp för denna skattefinansierade överföring av resurser från primärvården till nätläkarbolag!
■ Gärna utökad medicinsk rådgivning på nätet som ett komplement till den fysiska vården. Men låt skattebetalarna slippa betala notan. I så fall kan det hända att riskkapitalisterna tappar lusten och drar sig ur leken.
■ När landsting/regioner bygger ut digital kommunikation mellan vårdcentraler och deras listade patienter, gör det evidensbaserat! Utvärdera försöksverksamhet medicinskt/administrativt för att hitta områden där digital kommunikation verkligen ger ett mervärde till rimliga kostnader!

Christer Petersson, med.dr., allmänläkare Växjö

Bengt Järhult, distriktsläkare, Ryd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev